Havforskningsinstituttet kommer til å sende ny søknad om å gå inn i russisk sone under neste års vintertokt.

– Vi tolker enigheten fra den norsk-russiske fiskerikommisjonen som et positivt signal og håper russiske myndigheter sier ja til en ny søknad, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Nye avsnitt

I protokollen fra årets sesjon er det tatt inn flere nye avsnitt i kapitlet som omhandler felles havforskning. De beskriver krav til søknaden og gjennomføringa av tokt..

– Vi mener dette er positive signaler, så positive at vi kommer til å sende en ny søknad om å gjennomføre vitenskapelige undersøkelser i Russlands økonomiske sone under det kommende vintertoktet, sier Huse.

Vintertoktet starter vanligvis i slutten av januar og strekker seg til midten av mars.

Havforskningsinstituttet fikk dessverre ikke tilgang til Russlands økonomiske sone under vintertoktet i 2016.  Foreløpig har vi heller ikke fått adgang til å gå inn i den russiske sonen under vintertoktet i 2017. Drøftelsene på kommisjonsmøtet gjør at vi vil sende en ny søknad umiddelbart, og vi håper på positivt svar, sier Huse videre.»

Samarbeidet lenge

Dagens norsk-russiske havforskningssamarbeid strekker seg tilbake til slutten av 1950-tallet. Huse mener forskningssamarbeidet har vært en viktig forutsetning for at Norge og Russland for tiden lykkes godt med å forvalte fiskebestandene i Barentshavet.

– Det er viktig at norske havforskningsfartøy får samle inn fysiske og biologiske data i både norsk og russisk økonomisk sone. Russiske havforskere har tilsvarende behov for datainnsamling i begge lands økonomiske soner. Signalene fra den norsk-russiske fiskerikommisjonen gjør oss optimistiske med tanke på at vi skal få til dette fremover, avslutter han.