NorFishing i Trondheim vil inkludere et seminar fra “torskeprogrammet”.


( 01.07.2014 )


“Torskeprogrammet”, et forskningsprogram knyttet til økt lønnsomhet i torskesektoren, vil holde et seminar under Nor-Fishing i august.

 

Seminaret vil presentere den aller siste kunnskapen om utviklingen og videre skissere muligheter for økt lønnsomhet.

 

Torskeprogrammet er et femårig forskningsprogram som startet 1.mars 2011 og vil gå frem til 31. desember 2015. Hensikten bak prosjektet er å utvide kunnskapen om hvorfor torskesektoren over tid har hatt svak lønnsomhet. Et budsjett på 22 millioner kroner fra  Fiskeri- og havbruknæringensforskningsfond er satt av til finansieringen av prosjektet.

 

Du kan finne mer informasjon om seminaret og se hvordan du kan melde deg på her.