Aker Seafoods ASA fortsetter fornyingen av trålerflåten og har inngått avtale om salg av fartøyet “Hekktind” til et russisk rederi. Salgssummen er omlag 46 millioner kroner. Fartøyet hadde en bokført verdi på om lag 16 millioner kroner pr 31. mai 2012. Overlevering av fartøyet er i tredje kvartal 2012.


( 18.06.2012 )

[raw]

Aker Seafoods ASA kontraherte i 2011 tre nye trålere for levering i 2013 og 2014. Flere av fartøyene i dagens flåte har blitt, eller er planlagt, oppgradert og modernisert. Fartøyet «K. Arctander» har nylig blitt bygget om fra en ren frysetråler til også å kunne håndtere leveringer av fersk fisk. Salget av “Hekktind” inngår som et ledd i den pågående flåtefornyingsprosessen. Tidligere er fartøyet “Nordfjordtrål” solgt og dette fartøyet skal overleveres til kjøper i desember 2012.

 
«Med salget av fartøyet “Hekktind” er Aker Seafoods kommet ett skritt videre i prosessen med å fornye flåten, og gi rom for innfasing av nye fartøy i 2013. Det er vår målsetning å ha en tidsriktig flåte som setter oss i stand til å oppnå høyere fangstrater, skape attraktive arbeidsplasser og drive mer kostnadseffektivt og miljøvennlig», sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.
 

 

[/raw]