Havfisk ASA inngår avtale om salg av ytterligere kvoter for torsk, hyse og sei.


( 12.12.2013 )

[raw]

Det vises til børsmelding 3. juli 2013, hvor HAVFISK meldte at det var inngått en intensjonsavtale om salg av fartøy og kvoter. Det ble i går inngått en ny avtale med samme kjøper som avløser den tidligere intensjonsavtalen.  Avtalen innebærer en økning i antall kvoteenheter som selges. Samlet kjøpesum for fartøy og kvoter er nå 113,6 millioner kroner, hvorav fartøyet er verdsatt til 1,6 millioner kroner.
 

Totalt omfatter avtalen 1,35 kvoteenheter for torsk og hyse, 1,38 kvoteenheter sei nord for 62 breddegrad og 1,0 kvoteenhet sei sør for 62 breddegrad. Fartøyet «Jergul» inngår også i salget. Avtalen priser en kvoteenhet torsk og hyse til om lag 84 millioner kroner. Salget er planlagt gjennomført i 1. kvartal 2014 og forutsetter norske myndigheters godkjennelse.
 

– Salget av kvotene er et ledd i selskapets pågående prosess for å synliggjøre verdier og oppnå en optimal flåte- og kvotestruktur. Dette er transaksjoner som bidrar til å skape aksjonærverdier, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i Havfisk.
 

Etter gjennomført transaksjon vil Havfisk ha 28,26 kvoteenheter for torsk og hyse, 30,53 kvoteenheter for sei nord for 62 breddegrad og 10 kvoteenheter i fisket etter sei sør for 62 breddegrad. Rederiet har også kvoter for fiske av reker og vassild.

 
Havfisk er Norges største fiskeriselskap med ti trålere. Selskapet har kontrahert tre nye trålere til erstatning for eldre fartøy, deriblant «Jergul». To andre fartøy ble solgt i 2012. Det første av de tre nye fartøyene, «Gadus Poseidon» kom i drift i 3. kvartal 2013. «Gadus Njord» ble overtatt 15. november 2013. Det siste av de kontraherte fartøyene er planlagt levert i 1. kvartal 2014.  De nye fartøyene vil gi selskapet økt fangstkapasitet.

[/raw]