DEL

Fiskeindustrien lider milliontap etter sommerens seismikkskyting i de sårbare fiskefeltene i Lofoten og Vesterålen. Fiskemengden gikk ned med opptil 75 prosent, men staten erstatter ikke tapene slik den gjør for fiskere, skriver FHL.


( 27.11.2008 )

[raw]

– Regjeringen har erstattet tapene fiskerne led fordi de ikke kunne fiske mens seismikkskytingen pågikk. Nå bør den gjøre det samme i forhold til fiskeindustrien. Tall fra enkeltbedrifter viser at noen alene har tapt flere millioner kroner, sier direktør for næringsutvikling i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Geir Ove Ystmark.

 

En stor del av fiskeindustrien i Lofoten og Vesterålen består blant annet av små og økonomisk sett sårbare bedrifter i et område hvor det finnes få alternative arbeidsplasser.

 

– Bedriftene har rapportert en reduksjon i landinger fra 28,6 % opp til 71,6 % i det tidsrom hvor seismikkaktiviteten pågikk. Hovedvekten av bedrifter har fått redusert sine landinger med over 50 %. En så sterk nedgang påvirker økonomien i fiskeindustrien sterkt, sier Ystmark.

 

De bedriftene som til nå har meldt sine krav beregner nettotapene sine til over fem millioner kroner. Tall fra Norges Råfisklag for blåkveite og sei bekrefter bildet. De viser at industrien i perioden 15. mai til 15.august 2008 i gjennomsnitt fikk redusert tilgangen av slik fisk med over femti prosent. Svikten i enkelte tilfeller helt oppe i 75 prosent.

 

– Problemet er at seismikken skremmer fisken. Ettersom fiskeindustrien er landfast kan den ikke flytte etter den skremte fisken slik fiskerne kan. Dermed blir det veldig bakvendt når regjeringen betaler erstatninger utelukkende til fiskere og ikke til industrien som lider det virkelige tapet, sier Ystmark som legger til at han selvsagt også støtter at fiskerne skal få erstattet sine tap. FHL sendte denne uken et brev til regjeringen om saken.

 

– Vi har bedt om et møte med fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Regjeringen har tidligere åpnet for at erstatningsordningen for fiskere også skal gjelde industrien. Nå er tiden inne for å konkretisere dette, sier Ystmark.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.