Grunderne Espen Børre Bierud og Kristian Lier etablerte i desember i fjor selskapet Norwegian Shores AS, som skal høste Stillehavsøsters for hånd.


( 09.01.2018 )

I et notat selskapet har sent til Fiskeridepartementet, etter at de møtte fiskeriminister Per Sandberg da han spiste østers på selskapets stand under Arendalsuka, beskriver de mulighetene for å skape en ny-sjømatindustri. Samtidig vil plukking av Stillehavsøsters begrense et stort miljøproblem.

Ifølge notatet leverer Norwegian Shores nå østers til kunder på Sørlandet og i Oslo. Ifølge kundene vinner østersen de plukker mot alle andre østerstyper på parametere som smak, konsistens og ferskhet. Hovedutfordringen for virksomheten nå, er ikke etterspørselen, men tilgang på forekomster med østers som er godkjent for høsting av Mattilsynet.

Ifølge notatet anslår forskerne bestanden av Stillehavsøsters langs kysten i Sør-Norge til ti til fire milliarder individer. For 15 – 20 år siden fantes ikke arten i norske farvann. Denne fremmede arten har siden spredt seg fra svenskegrensen til Hordaland. Mange strender og badesteder oversvømmes av det sylskarpe skjellet med tettheter på opptil 400 østers per kvadratmeter. Resultatet er at andre naturlige arter fortrenges.

Ifølge notatet regner de med at det er et innenlands marked på rundt 15 millioner østers med en markedsverdi på 200 millioner kroner årlig. I følge Havforskningsinstituttets eksperter, Torjan Bodvin og Stein Mortensen, er kommersialisering av østersen eneste måte bestanden kan holdes i sjakk.