Den norske oppdrettsgründeren Bjørn Myrseth i Bergen planlegger, i følge aviesen Cambodia Daily, gjennom sitt selskap Vitamar AS, å etablere marint fiskeoppdrett i Preah Sihanoukprovinsen i Kambodsja.

I følge avisen skal det investeres 24 millioner dollar i klekkeri og merder. Myrseth ønsket ikke å kommentere eller bekrefte planene overfor avisen. Men kambodsjanske myndigheter har mottatt forslag til etablering av det som vil bli landets første storskala oppdrettsanlegg.

Myrseth har vært involvert i oppdrettsvirksomhet i blant annet Norge, Chile, Skottland, Spania, Hellas, Belize og Vietnam. Artene han har vært involvert med omfatter blant annet laks, ørret, sea bass, sea bream, kveite, piggvar, torsk, cobia og rognkjeks. Hva det skal satses på i Kambodsja er ikke kjent. Av fiskeartene han har erfaring med, er det i første rekke cobia som trives i vanntemperaturer som finnes i området. Det som foregår av oppdrett i Kambodsja er små lokale anlegg, ofte basert på oppfôring av viltfanget fisk.