DEL

Hareid Group sin danske datterbedrift HG Electric AS i Frederikshavn kjøper 51prosent av aksjene i Polar El ApS, i Nuuk på Grønland.


( 11.09.2012 )

[raw]

Polar El Aps ble etablert i 2008 av Jens Kragh Larsen og Jacob Baadstorp, og selskapet tilbyr tjenester innen elektriske installasjoner i hovedsak mot bygg-industrien. Firmaets to direktører har samlet over 35 års erfaring innen el-bransjen og har solid kjennskap til Grønland og dets særlige forhold.

 

-Vi i Hareid Group og HG Electric AS har lenge ment at utviklingen som skjer på Grønland er meget interessant, og har over tid vurdert en satsing spesielt inn mot prosjektmarkedet.  Vi ser på beliggenheten og den velutviklede infrastrukturen i Nuuk som et perfekt utgangspunkt for satsingen. Vi tenker da spesielt på bygg-/anlegg, infrastruktur, energi og gruveindustrien.

 

-Videre tror vi at Nuuk også vil være sentralt i forbindelse med den utviklingen som skjer innen olje og gass på Grønland og i Arktis i årene som kommer. Mye av vår erfaring og kompetanse kan overføres og gi muligheter for å være med på utvikling av ny teknologi, tilpasset det krevende klimaet og den sårbare naturen som er på Grønland, sier konsernsjef Ronald Dyrhol i Hareid Group.
Han legger til at selskapet har stor respekt for det grønlandske samfunnet, og at de er sikre på at deres valg om etablering med lokal tilknytning er avgjørende viktig for å skape verdier og arbeidsplasser på Grønland.
-Vi har fulgt utviklingen på Grønland og har arbeidet med dette de siste halvannet år, blant annet gjennom vår deltagelse i Arctic Business Network i Ålborg. Det er nå et stort høydepunkt å kunne vise til at vårt arbeid har nådd frem, sier direktør Brian Enevoldsen i HG Electric AS. Han sier videre:
-Polar El ApS er en bedrift som med sin nåværende struktur og ledelse har utviklet seg opp mot sin maksimale størrelse. Selskapet søker nå videre vekst. Den brede erfaring og kunnskap som ligger i selskapet, kombinert med våre ressurser, gjør at vårt partnerskap har de beste forutsetninger for å lykkes i å nå dette målet. Det er en ære å kunne få bli med i den videre utviklingen av dette selskapet, som vi mener er den aller beste samarbeidspartner vi kunne få på Grønland.

 

-Vi ønsker å utvikle vårt selskap blant annet gjennom videre vekst. Vi er sikre på at Hareid Group og HG Electric AS kan tilføre den kompetanse, nettverk og ressurser som trengs for å lykkes med dette. På denne bakgrunn har vi besluttet oss for å selge 51 prosent av våre aksjer til HG Electric AS. Vi ser frem til et spennende og fremtidsrettet samarbeid, sier direktørene Jens Kragh Larsen og Jacob Baadstorp i Polar El ApS.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.