John Martin Strand fra Råde i Østfold har søkt om ervervstillatelse for den svenske trålen Svartskär hjemmehørende i Lysekil. Tråleren skal brukes til trålfiske etter reker og kreps i indre og ytre Oslofjord.

Strand drev fiske med sjarken Samson frem til 2009. Han har også arbeidet på en ringnotbåt fra 1997 til 2000. Nå arbeider han som anleggsmaskinfører, men vil tilbake til fiskeryrket.

– Både jeg og min kone Aina Revhaug skal være om bord. Så når alt er på plass blir dette den eneste båten i Østfold med kvinnelig fisker, forteller Strand til Kystmagasinet. Kontrakt på kjøpet skal skrives 17. januar, – og håpet er å overta båten i juli – august, når nåværende eier av Svartskär får levert et nybygg.

Tråleren er bygget av engelske Cygnus i 2005. Den er 9,98 meter lang og utstyrt med en Cummins som yter 319 kW. GS Marin, som har taksert tråleren til en antatt omsetningsverdi på 3,5 millioner kroner, skriver at båten er meget velholdt og er å regne som nybygget. Strand har, i følge ervervssøknaden, fått båten til 2,95 millioner kroner. Før Direktoratet kan innvilge søknaden, må det utarbeides fartøyinstruks, og Strand må bli innmeldt i Fiskermantallet.