DEL

Nye EU-regler for stabilitet kan gi nye byggeoppdrag til fiskebåtverft langs kysten før nyttår. Blaalid Slip & Mek. Verksted AS , ved datterselskapet Blaalid AS , er ett av verftene som håper på å få noen av byggeoppdragene, selv om tøff konkurranse fra både norske og polske verft presser prisene.


( 09.11.2009 )

[raw]

Sterk norsk krone svekker konkurranseevnen til norske verft. Vi kan ikke overleve på å tro at vi er best. Andre er også dyktige, sier daglig leder Terje Hveberg hos Blaalid AS på Raudeberg like nord for Måløy til Kystmagasinet. Bare få dager tidligere har verftet, som om fire år vil kunne feire 90 års jubileum, fått beskjed om at utrustningen av to kystfiskefartøyer med stor sannsynlighet vil tilfalle polske verft.

 

Det var ingen hyggelig beskjed å få. Mye tid blir lagt inn i slike anbud i form av  kalkyler og planlegging  av prosjektene. Polske verft kan operere med timepriser på et nivå hvor vi ikke har vi noen mulighet til å konkurrere på pris. Det vi kan konkurrere på er effektivitet. For å kunne bli mer konkurransedyktige har vi inngått samarbeidsavtale med et polsk verft, forklarer Hveberg.  Dette gir oss f.eks på et nybygg mulighet til å utføre arbeidsintensivt arbeid i Polen og sluttføre prosjektet i Norge.

 

Renteøkning kan gi sterkere krone
Statsbudsjettet som nå er lagt frem mener Næringslivets Hovedorganisasjon at vil resultere i økt rente. Får vi raskere økning i rentene enn for eksempel EU, vil den allerede sterke norske kronen styrkes ytterligere. En sterk krone rammer ikke bare eksportører, men det rammer også oss som må konkurrere med utlandet, sier Hveberg.

 

For ett år siden var en krone 0,40 zloty. Når dette skrives er kursen 0,51. Det betyr at polske verft har styrket sin konkurranseevne ekstremt. Selv om en kontrakt inngås i euro, hjelper det lite selv om ikke norske kroner har styrket seg like mye mot euro all den tid euro har styrket seg mot zloty. Resultatet blir det samme.

 

Samtidig har verftskrisen også rammet Polen brutalt. Flere polske verft tilbyr nå sine tjenester til selvkost. Hveberg har sett sprik i polske anbud på rundt hundre prosent. Når noen kan gi anbud som er halvparten av hva andre forlanger er det et tegn på krise. Verftene må ha oppdrag for nært sagt enhver pris.

 

 

Hektisk aktivitet ved Blaalid. Foto: Blaalid AS. 

 

Reparasjon, vedlikehold og nybygg
Ved Blaalid bygges det nytt, moderniseres, bygges om og vedlikeholdes. Verftet ble etablert som et reparasjonsverksted. De var det første verftet i Sogn og Fjordane som sa farvel til stålnagler og helsveiset et fartøy i stål. Fra 1976, etter å ha levert 30 nybygg siden 1953, ble det fokusert utelukkende på reparasjoner, vedlikehold og industrioppdrag. Men i 1998 ble det igjen satset på nybygg. Siden er nybyggene Sæljevær, Utsira og Ro Master levert. Det siste var ved levering verdens største brønnbåt.

 

Lokale samarbeidspartnere
For å være konkurransedyktig satser verftet på å kunne levere komplett service enten det er skroget som skal sandblåses og males, elektrisk utstyr fikses, overbygg skiftes, skroget forlenges, hovedmaskineri eller kjølemaskineri overhales eller skiftes ut, og så videre. Med en egen stab på førti ansatte og nært samarbeid med andre Måløybedrifter som Ulvesund Elektro AS, Isovent AS, Måløy Radio AS, Johansen Slip AS og Båtbygg AS.

 

– Det lokale samarbeidet er viktig. Det gjør at vi har tilgjengelig arbeidskraft når vi mangler folk, og det betyr at vi kan sette bort arbeid når kapasiteten er fullt utnyttet. Det betyr også at vi utfører arbeid for våre samarbeidspartnere når det er de som trenger hjelp, forklarer Hveberg. Samtidig som bedriftene kan konkurrere hardt om de samme oppdragene, er det også et godt samarbeid.

 

Den komplette fiskerihavnen
Det er bare noen få kilometer og litt berg som skiller de to tettstedene på Vågsøy. Og etter som industrien i kommunen har vokst og bredd seg ut til både øya og fastlandssiden snakkes det som oftest bare om Måløy. Det er nok flere som kjenner til Måløy enn navnet Vågsøy som er navnet på kommunen.

 

I tillegg til å være en havn som kan tilby fiskeflåten komplett service enten de trenger et verft, eller de skal ha is, bunkers, proviant, eller de skal losse hvitfisk, pelagisk konsumfisk eller råstoff til fiskemel, så finnes det et tilbud i området fra Raudeberg og inn til Måløy. Domstein AS, Norway Pelagic AS, Emy Fish AS, Brødrene Myhre og Måløy Seafood AS som er en del av Coast Seafood AS, samt en rekke mindre sjømatbedrifter holder til her. Ikke uten grunn heter ordføreren Silden til etternavn, og flere geografiske navn i området er av samme årsak knyttet til sild.

 

De to kystfiskebåtene som Blaalid hadde håpet å sikre seg utrustningen av er tegnet av Seacon AS. De er ikke alene i Måløy om å tegne fiskebåter. Naval Consult AS er en annen skipsteknisk konsulent. Listen over fiskerirelaterte bedrifter er lang. Blaalid Slip og Mek. Verksted AS er heldige med sin etablering midt i en av landets viktigste fiskerihavner.

 

Ikke den første krisen
I sin snart 90-årige historie har Blaalid Slip & Mek. Verksted AS lagt bak seg flere kriser. De har stått på kanten av konkurs. Midt under byggingen av prestisjeprosjektet Ro Master , var det inngått flere tapsbringende kontrakter og i 2007 endte årsresultatet for  konsernet på minus 25,8 millioner kroner. Omsetningen var på  kr 163,9  millioner kroner. Aksjonærene måtte trø til og skaffe mer kapital for å komme gjennom krisen. Hovedårsaken var i første rekke en jobb med å forlenge og fornye skroget på fiskefartøyet Trinto.
Siden kom finanskrisen i fjor høst. Konsernet  fikk et resultat på minus et par hundre tusen kroner etter skatt i fjor, mens datterselskapet Blaalid AS fikk et underskudd på kr 2 655 110, som selskapet hadde tatt inn igjen i juni 2009  
2009 tegner til å bli et regnskapsmessig godt år.

 

Grense ved 60 meter og 950 tonn
– Vi har et verftsområde hvor vi kan utføre mange ulike oppgaver samtidig. Det gjør at vi står sterkt i konkurransen om spesielt ombygninger og vedlikehold på fartøyer i den størrelsesgruppen vi er utstyrt for. I september overleverte vi kystfartøyet Vestbas etter en forlengelse på 6 m. Verkstedet har utført flere forlengelser de siste årene.  Akkurat nå utfører vi arbeid på linefartøyet Stattegg og ferja Førdefjord. Vi har mange fartøystyper innom verkstedet i løpet av et år. Hovedtyngdentar i mot både fiskefartøyer, slepebåter, ferjer, fraktebåter og mindre kystfartøyer, forteller Hveberg.

 

Blaalid Slip & Mek. Verksted AS har en slipp som kan ta fartøyer med lengde på inntil 60 meter og bredde på 14 meter, så fremt disse ikke har vekt på mer enn 950 tonn. Det er 300 meter med kaiplass med dybde fra seks elleve meter. En strategisk plassert tårnkran som kan løfte inntil 12 tonn dekker stort sett hele verftsområdet. Store trålere og de havgående notbåter blir for store for slippen. Men for kystflåten er størrelsen perfekt.

 

Nye EU-regler kan gi oppdrag
Fra 1. Januar trer nye EU-forskrifter for bygging av fartøyer i kraft. Disse kommer til å gjøre det dyrere å bygge nye fartøyer. Men de nye reglene gjelder bare for fartøyer bygget etter 1. Januar. Det kan være svært mye å tjene på å få satt i gang byggingen av nye fartøyer før denne dato. Det er mange fiskebåtredere som de siste ukene har vært i kontakt med skipstekniske konsulenter for å forhøre seg om konsekvensene av de nye reglene og hva de vil tjene på å sette i gang med å bygge nye fartøyer før disse trer i kraft. I følge loven regnes et byggeoppdrag som igangsatt når kjølen blir strukket. Men i dag bygges skrog i seksjoner som settes sammen. Kjølen strekkes ikke på samme måte som før. Det gir mulighet for redere til allerede før nyttår å begynne på byggingen, for så å foreta de nødvendige endringer de gjerne vil gjøre på fartøyene etter nyttår.

 

– Vi håper det kommer et lite rush med kontrakter nå og frem til nyttår, sier Hveberg. Noen redere har rikelig med kapital til å sette i gang bygging av fartøyer nå. Andre vil ha problemer med å finansiere nybygg, mens andre håper på å få solgt eldre fartøyer for å frigjøre kapital før de setter i gang. Det gjenstår fortsatt å se hvor mange konkrete prosjekter som kommer i gang.

 

Mange om beinet
Ved Seacon AS i Måløy bekrefter Rune-Stian Nybakk at de i senere tid har fått henvendelser fra en rekke redere. Om disse resulterer i kontrakter på nybygg før nyttår gjenstår å se. For Blaalid og andre verft som satser på fiskefartøyer er det i hvert fall håp om at de nye bestemmelsene skal gi mer arbeid.

 

Det er full stopp i nye ordrer fra olje- og gassvirksomheten. Mange verft langs kysten vil stå uten arbeid i løpet av neste år. Noen er heldige og kan holde det gående litt lengre med eksisterende ordrer. Men konkurransen om å få bygge kystfiskebåter blir nok større enn tidligere. At polske verft ikke lengre bare vil bygge skrog, men også å utruste disse skjerper konkurransen ytterligere. Men Blaalid Slip & Mek. Verksteds AS har gått gjennom tøffe tider før. De vil nok klare seg gjennom denne krisen også.

[/raw]

DEL
Forrige artikkelMulig ny hummersykdom
Neste artikkelKnefall for økotyranniet

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.