DEL

Det er flere marokkanske selskap som nå satser friskt på videreforedling av norsk laks i Marokko, og som blant annet reeksporteres til Europa. King Oscar har hatt et godt samarbeid med bedriften Belma i mange år som lager skinn og benfrie sardiner.


( 15.05.2012 )

[raw]

Det store produktet fra Marokko er imidlertid ansjos. King Oscar Anchovies er markedsleder i USA. Engelsviken Canning, som er spesialister innen havets delikatesser, driver med håndpilling av reker i Tanger. I dag sendes store mengder norsk fisk til Kina, Thailand og Baltikum. Marokko burde, både tidsmessig og med hensyn til frakt/miljøutslipp, være et bedre alternativ enn Østen.

 

Arbeidskraften er nok også konkurransedyktig med hensyn til for eksempel lønningene innen foredlingsindustrien i Baltikum.  Samtidig er det ikke tvil i at foredlingsindustrien i det nordafrikanske landet har overkapasitet, slik at mulighetene for at Marokko kan bli et godt alternativ for videreforedling av norske fiskeprodukter, absolutt burde være til stede.

 

Fabrikken til Scandimar t i Mohammedia nord for Casablanca.

 

Kan mangedoble volum
Trass i at importen av laks i Marokko bare er på omtrent 540 tonn i året, er det store muligheter til å mangedoble dette volumet. Og ikke overraskende er det Norge som er hovedleverandør. De siste årene har det blitt etablert flere selskap som importerer norsk laks til videreforedling. Dette dreier seg om Scandimar, Pinksalmon, Assiette Nordique og Garden Sea’s. Selskapet NorSaga driver bare med salg. 

 

Marokko er et eksotisk land. De som importer artikler har opplevd en markant liberalisering, noe som også samfunnet etter hvert bærer preg av i form av økt konsum. Importen av fisk foregår i all hovedsak ved trailere og fly. Det er supermarkeder og store kjeder som står for mesteparten av det hjemlige konsumet.

 

Konsumet av laks er meget liten eller ikke-eksisterende innen den vanlige husholdningen. Marokkanerne oppdager stadig nye matvarer og liker å eksperimentere, noe som blant annet har ført til at laks har blitt integrert i flere retter, med tilsatt lokalt krydder som framhever den spesielle smaken. Spansk krydder, karve og persille, i tillegg til andre marokkanske ingredienser, tilfører en unik smak som gjør laksen mer attraktiv.

Direktør i Sarma Fish, Egons Naglis, sier at timesbetalingen i Marokko er lavere enn i Latvia innen fiskeforedlingsindustrien.

 
Billigere enn Latvia
Kystmagasinet har snakket med direktør Egons Naglis i selskapet Sarma Fish (base i Laayoune) om lønningene innen fiskeforedling i Marokko og Baltikum.

 
-Selskapet vårt stammer fra Latvia, og jeg er selv latvisk. Vi er en del av en holdinggruppe som er sterkt involvert i kornproduksjon i Latvia og Ukraina. Salg foregår hovedsakelig i Øst-Europa og Russland. Nylig gikk vi inn i produksjon og handel av frossen fisk med vekt på marokkanske sardiner. fiskeproduktene er ikke bare ment til markedene i Øst-Europa og Russland, men til hele verden, forteller Naglis.

 

-Vi var det første selskapet som startet å selge store mengder fiskemel til Øst-Europa og Russland. I begynnelsen var det ikke lett å overbevise kundene våre om kvaliteten på produktet, og om man kunne stole på regelmessige forsyninger fra Marokko. Men dette har endret seg. Holdningen innen marokkansk industri har også forandret seg. Inntil for få år siden jobbet arbeiderne på sesongbestemt basis. Etter å ha jobbet sammen om dette problemet, er virksomheten blitt omorganisert til helårig produksjon.

 

-Ut i fra et norsk synspunkt bør det være interessant å nevne at arbeidskraften i det Nordafrikanske landet er billigere enn innen foredlingsindustrien enn i Latvia. For åtte timer betales det rundt 20 euro, mens man i Marokko kan regne med rundt 13 euro. Samtidig er det viktig å se på kostnadene på investeringene og logistiske løsninger. Mye avhenger også av hvor man skal sende produktet. I noen tilfeller kan nok de totale kostnadene være omtrent på samme nivå, avslutter den latviske direktøren i Sarma Fish, Egons Naglis, som har god erfaring både fra Baltikum og Marokko.

 

Direktør i Scandimar, Adnane Benbrahim viser den store hallen som er myntet på fremtidig ekspansjon.

 

Satser på norsk laks
Det unge marokkanske selskapet Scandimar har spesialisert seg på røyking av norsk laks, som blir stadig mer populær i det nordafrikanske kongedømmet.  Selskapet holder til i moderne lokaler i byen Mohammedia, som ligger like nord for Casablanca. Infrastrukturen er godt utbygd med motorvei og kort avstand til landets største flyplass. Dessuten er avstanden til Tanger, som er nærmeste havn til Europa, 350 kilometer eller fire timer med lastebil

 

Det finnes flere mindre røykeri av norsk laks i Marokko, men den mest interessante er uten tvil Scandimar, som har topp moderne utstyr som samsvarer med europeiske normer. Selskapet har spesialisert seg på alt fra kaldrøykt til varmrøykt laks, fra større stykker og til tynne skiver. Det produseres også hele sider og porsjonsstykker, slicet og uslicet. Fisken er røykt på tradisjonell måte, skjært opp i stykker og pakket for hånd. Produksjonen foregår manuelt uten bruk av maskiner, og arbeidskraften er meget billig sett med norske øyne.

 

Nisje med norsk laks
Direktør og leder for selskapet Scandimar, Adnane Benbrahim, begynte sin profesjonelle karriere innen fiskeri i 1985. Han forteller at han fortsatte karrieren innen fiskeri inntil desember 2006, da han fikk et innfall som førte til at hans erfaringer innen røyking tok et langt skritt videre. Men uten kona, Zahira, som er med på det meste innen utviklingen av selskapet, hadde han nok ikke kommet særlig langt. De har funnet en nisje i det marokkanske markedet, og satser på norsk laks grunnet ypperlig kvalitet og sikre leveranser. Den årlige produksjonen av norsk laks er 150 tonn, mens kapasiteten er på hele 500 tonn.

 
-Vi har store ambisjoner om å ekspandere, noe som den store hallen på 700 kvadratmeter som ennå ikke er blitt tatt i bruk, er et bevis på. Stadig mer av produksjonen går til Europa, og det nye markedet er Abu Dabu. Og nøkkelen til fortsatt suksess er økning av framtidig eksport, sier Benbrahim til Kystmagasinet.

 

Lokale marked
Noe av laksen til Benbrahim og kona er skåret opp i skiver, og hovedsakelig beregnet på det lokale markedet. Volumet på røykelaksen hos de store distributørene er ennå lavt og begrenset for et utenlandsk klientell. Noe av grunnen til Scandimars suksess er nok uten tvil den gode smaken på røykelaksen som blir tryllet fram av lokal eine og bøk. Men den største delen av det lokale markedet består av små stykker av laks beregnet på pizza og pasta. Etterspørselen er stor, men volumet er begrenset da en laks bare genererer fem prosent av slike stykker, avslutter direktør Adnane Benbrahim.

Direktør Adnane Benbrahim i Scandimar viser fiskeriminister Aziz Akhannouch et nytt produkt.

 
Piller reker i Tanger
Kystmagasinet har snakket med daglig leder i Engelsviken Canning, Lars Sigvart Gran Andersen, som har erfaring av videreforedling av sjømatprodukter i flere land. Denne bedriften ble etablert så tidlig som i 1867, og de har foredlet havets råvarer i sammenhengende drift i en og samme bransje i alle disse årene.

 

-Vi begynte med håndpillede reker i Polen i 1995, hvor vi fortsatt har en del av produksjonen. I 2008 startet vi et begrenset samarbeid med en fabrikk i Tanger i Nord-Marokko, der avstanden til Spania bare er noen timer med båt. I dag er fabrikken Coldwater, som har salgskontor både i Danmark og Sverige, igjen som den eneste av en viss betydning. Der var også et svensk firma som var aktive tidligere, men de flyttet produksjonen til blant annet Bulgaria, hvor det er en del vanskeligheter med kapasiteten i mai, juni og juli. Råstoffet til håndpilling har i all hovedsak opprinnelse Grønland og Canada, sier Gran Andersen.

 

Fiskeriminister Aziz Akhannouch, Adnane og Zahira Benbrahim.

 

-De fleste utenlandske firmaene som har operert i Marokko, har ikke lykkes med sin satsning. De største utfordringene har oppstått innenfor logistikk og kvalitet, men her har vår samarbeidspartner etablert rutiner og systemer som nå fungerer godt fordi vi har nordiske ansatte som drifter fabrikken etter de strengeste kvalitetskrav. Engelsviken Canning omsetter ca ti tonn håndpillede reker i uka, og i perioder er volumet enda større. Den samlede årsproduksjonen i Polen og Marokko er på omtrent 500 tonn pillede reker, og kapasiteten i begge landene er større, avslutter daglig leder, Lars Sigvart Gran Andersen.

 
Produseres av Belma
I Marokko foregår produksjonen i turistbyen Agadir, hvor King Oscar AS opprinnelig hadde en avtale med Conserves Assamak, som nå er nedlagt. Selskapet som har tatt over denne enheten er det velrenommerte selskapet Belma, som har en topp, moderne fabrikk i nærheten av flyplassen i Agadir. En del av produksjonen av disse boksene blir pakket på oppdrag fra King Oscar og lagt i esker, merket King Oscar.

Zahira Benbrahim i Scandimar med noen av deres produkter.

 

Etter at Norges siste gjenværende sardinfabrikk med det tradisjonsrike merkenavnet King Oscar ble historie, fortsetter produksjonen for fullt i Polen. King Oscar er merkevare på sjømat av beste kvalitet. Produktenes gode kvalitet skyldes blant annet unik råvare, fangstmetode og bearbeiding. Brislingen har et høyt innhold av Omega 3 og er etterspurt blant forbrukere som fokuserer på sunn mat.

 

Kystmagasinet har snakket med direktør Geir-Arne Åsnes ved King Oscar AS.

 

-Vi har hatt et godt samarbeid med bedriften Belma i Marokko i mange år. De lager skinn og benfrie sardiner for oss, noe som dessverre selger så dårlig i Norge at vi vurderer å trekke det fra markedet. Våre hovedprodukt er imidlertid norske brisling sardiner. Men det er noen av våre kunder som også liker skinn og benfrie sardiner. Det kan vi ikke lage av brislingen. Hovedmarkedet vårt for skinn og benfrie sardiner er USA, men vi selger også noe av dette i Norge. Volumene er svært små sammenlignet med brisling sardiner.

 

King Oscar har samarbeidet med selskapet Belma i Agadir i mange år.

 

-Det store produktet fra Marokko er imidlertid ansjos. King Oscar Anchovies er markedsleder i USA.  Vi har kun en fabrikk i Agadir som vi har godkjent til vår kvalitetsstandard, avslutter Geir-Arne Åsnes, som understreker at kvaliteten på varene i Marokko er så god at det her produseres produkter som sardiner i olje. Samtidig stilles det svært strenge kvalitetskrav.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.