Voot beita er et av de islandske selskapene som har vokst kraftig de siste årene. De satser fortsatt friskt, på tross av finanskrise og andre mørke skyer på himmelen. På Icefish hadde de en stor stand som ble skilte seg klart ut blant de andre standene i hallen. Selskapet har gjort stor suksess med agn fra Saury til linefisket på Island.


( 28.11.2008 )

[raw]

Saury er en liten sildeart fra farvannet rundt Taiwan. Med sin spesielle lange og smale form med et fettinnhold t på 20-25 prosent, er den som skapt for agn, forteller Oskar Thordarson i Voot beita. Formen gjør den ideell å kutte opp for bruk til agn. Fettinnholdet gjør konsistensen perfekt og skinnet er så stivt at agnbitene henger godt på kroken, slår islendingen fast.

 

Voot beita var de første på Island til å importere fisk helt fra Taiwan til bruk i linefisket som agn. Agnet ble raskt populært, og selskapet er i dag den største importøren av agn til Island. Selskapet selger også agn til redere i andre land som Færøyene og Canada. Flere andre har vist stor interesse for dette agnet den siste tiden, deriblant Norge. Foreløpig har de ikke solgt noe dit, men det er signaler om at det snart vil skje, i følge Thordarson.

De siste årene har selskapet solgt rundt 2.500 tonn agn årlig, og selv om Saury er det mest populære fiskeslaget til dette formålet for tiden, går det også en del av Akkar, makrell og sild. Taiwanske Saury er mest populært til bruk i fisket etter steinbit og torsk. Innenfor dette fiskeriet har islandske linebåter hatt stor suksess med den spesielle sildearten. Egneprosenten er nærmere 100 prosent.
Men det er ikke bare på agnsiden selskapet har aktiviteter. De har utviklet et unikt dataprogram for sine kunder på Island. Det betyr at alle linebåter som bruker selskapets agn kan logge seg inn på programmet via sin PC om bord og få opp kart og informasjon om hvor mye de andre båtene fisker, hvor fisket er best, hvilket agn som blir brukt og hvor mye agn som er igjen på de mange lagrene som er spredt rundt på Island. De får også informasjon om hvor mye som er igjen av kvoten på det enkelte fiskeslaget.

 

  

Voot beita hadde en stand som ble lagt merke til på Icefish.


Ny værmelding hvert 15. minutt for alle områder av Island er et annet av tilbudene som ligger inne i programmet. Båtene sin posisjon vises hele tiden på kartet over havområdene rundt Island. Det ligger også mye historikk inne i dataprogrammet for den som for eksempel ønsker å se hvordan fisket i det enkelte områder har vært det siste året eller den siste måneden, eller på samme tid året før. Oskar Thordarson forteller til Kystmagasinet at programmet etter hvert har blitt meget populært blant linefiskerne på Island.

 

Nå håper han å få solgt samme datasystem til fiskere i Norge. Han forteller at det ikke vil være noe problem for selskapet å lage et lignende system for kysten av Norge eller andre områder i verden, og han håper at det unike programmet etter hvert kan bli en god eksportartikkel for selskapet.

 

Det fem år gamle islandske selskapet med kontor på Keflavik har ikke bare agn og program i sin produktportefølje. De er en relativt stor aktør på rekrutteringsmarkedet, gjennom Voot Employment Agency. De fleste som har blitt hentet for å jobbe på Island, kommer fra land som Polen, Slovakia og Portugal, og selskapet tilbyr kvalifisert personell både innen fisker, oljevirksomhet, verkstedindustri og annen landindustri. På det meste har de hatt rundt 400 i aktivitet på Island. Nå har de 100 personer igjen. Selskapet har også 100 i aktivitet på Færøyene, hvor de aller fleste jobber i fiskeindustrien. Thordarson håper også å komme inn på rekrutteringsmarkedet i Norge, hvor han vet behovet for personell innenfor ulike kategorier har vært stor til tider.

[/raw]