Mens mange driver fiske etter leppefisk med små åpne båter, er det noen som satser millioner på fisket. Nå skal Martec på Sotra utenfor Bergen levere en leppefiskbåt til 2,6 millioner.

Det er Jørneskjær AS, et selskap eid av Jørn Julin Kjellevold fra Storabø i Austevoll som får bygget en helt ny leppefisk båt. Han har arbeidet som fisker på snurper siden 2009, og har de to siste årene fisket henholdsvis 56 og 46 dager etter leppefisk.
Båten som er 8,50 meter lang og 3,26 meter bred, blir utstyrt med en Yanmar hovedmotor med ytelse på 509 hestekrefter. Den skal brukes til å fiske leppefisk med teiner i området fra Austevoll til Sogn. Kjøper av leppefisken er Blom Fiskeoppdrett AS.

Fisket etter leppefisk foregår på grunt vann, og en er helt avhengig av å manøvrere helt opp i strandsteinene. Uten at vi har sett mer teknisk informasjon om båten enn det som følger med søknad om erverv, synes dette å være en atskillig mer avansert leppebåt enn de som dominerer dette fisket. Den viser også at selv om fisket blir kvoteregulert er det grunn til å tro at høy etterspørsel etter leppefisk vil holde lønnsheten høy fremover.