Alle sportsfiskere på Vestlandet blir oppfordret av Geir Helge Johnsen i Rådgivende Biologer til å levere skjellprøver på laks og sjøørret.


( 06.06.2014 )


Rådgivende Biologer AS har lenge overvåket laksevassdrag på Vestlandet med tanke på innslag av rømt laks blant annet i sportsfiskefangstene, skriver iLaks.no De har særlig konsentrert seg om fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, men har de siste årene også dradd igang tilsvarende programmer i Vest-Agder og på Sunnmøre.

 

Rådgivende Biologer sender i disse dager ut fjorårets resultater sammen med bruksanvisning for skjellprøvetaking og nesten 20 000 nye skjellkonvolutter til kontaktpersoner i vassdragene i denne regionen.

 

I år har Nærings- og Fiskeridepartementet/Fiskeridirektoratet overtatt ansvaret for overvåking av rømt laks i vassdragene, og de har gitt Havforskningsinstituttet i oppdrag å organisere dette. Dette vil i all hovedsak bestå av den allerede pågående overvåkingen i regi av NINA, UNI-Miljø i Bergen, Veterinærinstituttet og Rådgivende Biologer AS.

 

Geir Helge Johnsen sier det er viktig at alle sportsfiskere på Vestlandet leverer skjellprøver som før til de institusjoner som organiserer dette i det aktuelle vassdraget.