Sjømatalliansen etableres nå av Norske sjømatorganisasjoner som samler seg i kampen mot tollmurer og handelshindringer.


( 25.08.2014 )

Alliansen består av Norges Fiskarlag, Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Norges Råfisklag, Norges Sildesalgslag, Salgslagenes Samarbeidråd og Fiskebåt. De kom til enig under Nor-Fishing in Trondheim om å kjempe samlet om felles mål.

– Norsk sjømat møter i økende grad hindringer på vei sin ut til forbrukerne. Tollmurer og ulike handelshindringer gjør vår handel vanskelig og for enkelte produkter umulig. Vi må stå sammen for å synliggjøre hvor viktig frihandel er, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Hovedmålet for den nye alliansen er å sikre full markedsadgang i norsk sjømats markeder verden over.

 

– Vi kan ikke sitte stille og se på handelhindringene. De verdiene vi i felleskap representerer langs kysten er svært viktig for sysselsetting og lokalsamfunn. Ved at vi samler kreftene står vi langt sterkere, sier administrerende direktør i Fiskeri- og havbruknæringens landsforening, Geir Ove Ystmark.