Havets Døgn er klar for å ta imot over 200 studenter, fagfolk og havbruksaktører til årets viktigste rekrutteringsarena i næringen.

Etter fire måneders knallhard og hektisk jobbing er det nå duket for årets viktigste event for studentene ved Nord Universitet. Alle billetter til årets utgave av Havets Døgn er revet bort, og hovedstyret ser frem til et interessant og sosialt arrangement.
-Dette skal være en festog fagdag der vi studenter får et innblikk i vår nest største eksportnæring, havbruksnæringen, forteller leder for Havets Døgn Sarah Sørgård, Susanne Hardy Vik, nestleder, og Marie Sjøli, bedriftsansvarlig.

Maria Schütz Fløisand (Salmon Group) og fiskeriog sjømatminister Harald T. Nesvik er blant foredragsholderne under Havets Døgn.

Gylden mulighet

-Dette er en gylden mulighet for både studentene og bedriftene å få vise seg frem for hverandre. Det er en god arena for å bli kjent, både med tanke på praksis, jobb og kontakt for bacheloroppgave. Vi har derfor samlet foredragsholdere og aktører fra hele spektret innen havbruksbransjen, som vi mener vil være aktuelle for studentene, fortsetter de engasjerte studentene. De legger til at det ikke har vært mangel på positiv respons fra bedrifter og aktører som vil delta, og mener kvaliteten og bredden på foredragene vil være veldig god.

Flyttet til høsten

Tidligere år har Havets Døgn vært holdt på vårparten, men styret valgte å legge årets arrangement på høsten, ettersom studentenes praksisperiode er flyttet fra høst til vårsemestret.
-Mange bedrifter har etterspurt hvor det har blitt av årets arrangement, siden det ikke ble holdt på våren. Det kom derfor brått på mange av dem, men de aller fleste fikk ryddet timeplanen og deltar også på årets arrangement, forteller de videre.

-Kvelden før dagen legger vi dessuten opp til miljødebatt der tema er landbasert versus sjøbasert oppdrett. Her har vi fått debattanter fra Norges Sjømatråd, Andfjord Salmon, Cermaq og LetSea, og tror vi får en balansert debatt omkring tema, forteller Sørgård. Ordstyrer for anledningen er førsteamanuensis Kjetil Korsnes.

Miljø og bærekraft

Tema for årets konferanse er miljø, bærekraft og innovative løsninger for fremtiden. Hele 17 aktører innen havbruksnæringen holder stands i løpet av dagen. Fem av disse, Alf-Gøran Knutsen (Kvarøy Fiskeoppdrett), Maria Schütz Fløisand (Salmon Group), Edgar Brun (Veterinærinstituttet), Magnus Stoud Myhre (SINTEF) og Harald T. Nesvik (fiskeriog sjømatminister), er dessuten invitert til å holde foredrag under selve konferansen. I tillegg vil også hver av hovedsponsorene; AquaGen, MOWI, Cermaq Norway og SalmoBreed, holde foredrag. Mellom de faglige inputene blir det tid til mingling, bedriftsstands og lunsj.

STYRET i Havets Døgn.

Verdifull erfaring

Hvert år, etter avsluttet konferanse, velges nytt styre i Havets Døgn. Litt spesielt i år er at det nesten utelukkende er jenter i styret.

-Det er stor interesse for å sitte i styret til Havets Døgn, og et ettertraktet verv blant studentene. At det i år er nesten bare jenter er spesielt, men ikke noe vi har reflektert så mye over. Det vi kan formidle videre er at det gir utrolig mye verdifull erfaring som man tar med seg i videre når man skal søke jobb. Dessuten er det et stort ansvar for å få selve arrangementet i boks, legger jentene til.

Selv om dette er årets happening for og av studentene ved Nord Universitet er den også populær blant de ansatte på fakultetet for biovitenskap og akvakultur, som setter av dagen sammen med studentene. Havets Døgn går av stabelen den 21.november. Konferansen på dagtid holdes på Nord Universitet, mens gallamiddagen om kvelden avholdes på Scandic Havet.