Vestlandsoppdretterne Tombre Fiskeanlegg AS (Eikelandsosen), Lingalaks AS (Norheimsund), Austevoll Melaks AS (Austevoll) og Eidesvik Laks AS (Bømlo) har gått sammen om å bygge en prosessbåt for bløgging og frakting av det volumet som gruppen produserer.

Til sammen produserer gruppen ca. 40.000t laks i året, og båten skal etter planen håndtere hele slaktevolumet til eierne. Båten vil i perioder også ha kapasitet til å påta seg eksterne oppdrag.

Nybygget er designet og utviklet i samarbeid mellom Maritime Engineering AS (Knarvik) og Artic Group AS (Førde). Båten skal bygges ved Astilleros Balenciaga S.A. i San Sebastian, Spania, og vil ha en lastekapasitet på 600m3. Fabrikken og prosessutstyret om bord er levert av Stranda Prolog AS (Kristiansund) og Optimar AS (Valderøy), og er bygget med tanke på å maksimere kvalitet på fisken, sikre optimal hygiene og redusere smitterisiko. Båten vil ha 6 bløggelinjer, og fabrikken og utstyret er dimensjonert for en slaktekapasitet på rundt 120t laks i timen.

Båt bygget for fremtiden

Både HVM og generatorer i båten er iht fremtidens krav for skipsfarten, såkalt IMO tier III. I tillegg vil båten være klargjort for fremtidige hybridløsninger som batteriog hydrogendrift. Rederiet jobber for øyeblikket med å velge hvilken kombinasjonsdrift fartøyet skal ha ved levering. Planen er videre å inngå et strategisk samarbeid med et landanlegg lokalisert i Vestland, bl.a. for å skreddersy lossing og slakting av fisken og sikre infrastruktur for ladding av batteri.

Når vi har designet båten har vi tenkt bærekraft, og hatt fokus på å ha så lite miljømessig fotavtrykk som mulig uttaler styreleder i Samlaks AS Ingar Fiskerstrand. Båten vil bidra til reduserte utslipp til luft, i tillegg til mindre svinn, bedret fiskevelferd og redusert smitterisiko gjennom å slakte fisken ved merdkanten og helt lukket transport. Vi har designet en båt for fremtiden sier Fiskerstrand.