Islandske Samherji har kjøpt den irske pelagiske tråleren Western Chieftain. Båten ligger nå ved Karstensens Skibsværft og blir bygget om til bunntråler, beregnet på å frakte levende fisk.

Tråleren blir forlenget med 10,2 meter til 55 meter. Den får i tillegg til tanker for transport av levende fisk og en fabrikk. Hensikten er å kunne beholde fangst levende for enten å levere dem levende, eller sløye om bord på et senere tidspunkt for så oppbevare fisken i RSW-tanker. Fisk som leveres levende skal kunne leveres direkte til fabrikk eller i merder.

Ved å levere levende fisk vil den bli levert til markedene med opptil fem dager lengre holdbarhet. Samtidig gir lagring i merder Samherji mulighet til å selge fisk i perioder hvor prisen er høy på grunn av lave fangster. Fisken skal pumpes om bord med vakuumpumpe, en teknologi som har vært i bruk om bord på norske fartøy i mange år.