Statssekretær Vidar Ulriksen og Skottlands fiskeriminister Richard Lochhead er nå enige om å samarbeide for å redusere utkast i Nordsjøen.


[raw]

-Utkast er en av de største truslene mot bærekraftig forvaltning av fellesbestandene mellom Norge og EU. Problemet er særlig stort i Nordsjøen. Jeg er derfor svært glad for at Norge og Skottland har inngått dette samarbeidet. Jeg anser dette som et viktig første steg for å redusere utkastproblemet i Nordsjøen, sier statssekretær Vidar Ulriksen.

 

Avtalen innebærer at Norge og Skottland skal samarbeide om å utvikle et regime for stenging og åpning av områder for å beskytte viktige bestander, blant annet torsk i Nordsjøen. Partene er også enig om at tekniske tiltak, for eksempel bruk og utvikling av selektive redskap er nødvendig for å redusere utkast i Nordsjøen. Norge og Skottland vil også arbeide for å inkludere flere Nordsjøland i dette samarbeidet.

 

Norge har utkastforbud og vil også innføre en rekke andre tiltak i Norges økonomiske sone. Risikoen for utkast skal reduseres gjennom krav til at også utenlandske fartøy skal ilandføre all fisk tatt i norske farvann. – For å øke det økonomiske utbytte av bestandene i Nordsjøen er det helt avgjørende at EU reduserer det nåværende høye utkastnivået, avslutter statssekretær Vidar Ulriksen.

[/raw]