Plany og Aukra Maritime har innledet samarbeid om salg og produksjon av rulleporter til maritim og annen industri.

Plany leverer lønnsomme løsninger basert på bruk av tekniske tekstiler og har i over 50 år tilegnet seg ei brei erfaring og levert produkter til landbruk, havbruk, maritimt og annen industri. Bedriften er kjennetegnet av skaperkraft og evne til å finne gode løsninger på de forskjellige behoven kundene har presentert. Det var også bakgrunnen for utviklingen av en ny type rulleport til bruk blant annet i skutesiden der offshore subsea skip sjøsetter ROV (fjernstyrte undervannsfarkoster). I forhold til andre portløsninger som blir brukt i dag har Planys rulleport mange fortrinn, som god motstandsdyktighet mot vind og bølger, lavt støynivå og redusert behov for vedlikehold.

Aukra Maritime er leverandør av innovative produkter til maritim industri og havbruk. Bedriften er spesialister på levering av kraner, daviter og luker / porter, gjerne tilpasset spesielle kundebehov. De har sterk kompetanse innen konstruksjon og produksjon av stål, hydraulikk og automasjon.

Bilde 2

Prototypen av Plany rulleport til uttesting. Første porten ble levert til et subsea skip eid av Vollstad Shipping. Foto: Plany.

Plany rulleport består, i tillegg til portbladet som er av et PVC belagt dukmateriale, av hydraulikk og stålkonstruksjoner. Administrerende direktør i Plany, Gunnar Larsen er meget fornøyd med at de har inngått samarbeid med Aukra Maritime om salg og produksjon av dette produktet. – Ved å kombinere Planys spesialkompetanse om tekniske tekstiler og Aukra Maritimes kompetanse innen hydraulikk og stålkonstruksjoner gir samarbeidet det beste grunnlaget for å levere og videreutvikle den unike Plany rulleporten. Plany Rulleport er meget konkurransedyktig både ved installasjon i nybygg og der kundene ønsker å bytte ut gamle eller ødelagte porter på skip eller rigger i drift. Gjennom samarbeidet med Aukra Maritime kan vi tilby de beste løsningene og servicen på dette produktet, sier en fornøyd Gunnar Larsen på Plany.

Daglig leder i Aukra Maritime, Per Arne Rindarøy, sier samarbeidet med Plany utfyller produktspekteret de har på portløsninger og gir dem nye forretningsmuligheter der de tidligere har manglet dette alternativet å tilby. – Vi så at porten Plany hadde utviklet har mange fortrinn og anvendelsesområder og at den er et godt supplement til produktene vi allerede har. Aukra Maritime og Plany har kompetanse og produkter som utfyller hverandre og jeg har stor tro på at dette samarbeidet skal bli lønnsomt både for oss og for kundene som nå får enda flere gode produkter å velge mellom, avslutter daglig leder Per Arne Rindarøy i Aukra Maritime.

Om Plany:

Plany AS har 18 fast ansatte og holder til i Gursken i Sande kommune på Sunnmøre. Bedriften skaper lønnsomme løsninger til havbruk, landbruk og maritim industri, både i Norge og internasjonalt. Les mer på www.plany.no.

Om Aukra Maritime:

Aukra Maritime AS har 17 ansatte og har hovedkontor på Nautneset i Aukra kommune. Bedriften er produsent av marinekraner, dekkshåndteringsutstyr, lukesystemer og daviter Les mer på www.aukramaritime.no.