K-Fisk på Karmøy, Fiskernes Fiskesortering i Hirtshals og Hirtshals Fiskeauktion har innledet et samarbeid som gir norske fiskere mulighet til å oppnå de samme høye avregningspriser som danske fiskere får. Fisken blir tatt i mot av K-Fisk i Skudeneshavn på Karmøy og transporteres via Kristiansand med Color Line sine nye Super Speed ferger til Fisketerminal Hirtshals, hvor Fiskernes Fiskesortering sorterer og pakker fisken. Fisken selges deretter på Hirtshals Fiskeauktion.


( 14.09.2008 )

[raw]

– Samarbeidet mellom K-Fisk, Fiskernes Fiskesortering og Hirtshals Fiskeauktion er en enestående sjanse for norske fiskere til at få del i de høye danske auksjonsprisene. Stor etterspørsel har medført at det er mangel på fisk i Hirtshals, og derfor har de mange kjøperne på Hirtshals Fiskeauktion tatt godt i mot den norske fisken, sier auksjonsmester Karsten Pedersen.

 

Hirtshals Fiskeauktion og K-Fisk på Karmøy har allerede sett en effekt av det nye samarbeidet. På den internasjonale fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim i august, viste norske fiskere stor interesse for det nye samarbeidet, og som et resultat av dette har de to samarbeidspartnerne fått mange positive henvendelser etter messedeltakelsen.

 

K-fisk har bred erfaring i å ta i mot og håndtere fisk og skalldyr, og de rår over losse- og kjølefasiliteter i Skudeneshavn. Her tar selskapet mot fisk fra så vel norske som danske fartøy. Utover de norske fiskerne, har flere danske fiskere vist interesse for å lande fisken sin på Karmøy og deretter få den fraktet gjennom Norge til Hirtshals, for så å bli solgt på Hirtshals Fiskeauktion.
Hirtshals Fiskeauktion er en av Danmarks største fiskeauksjoner, og de omsetter årlig fisk for opp mot 200 millioner danske kroner. Auksjonen har et stort antall fiskekjøpere fra så vel Danmark som det øvrige EU, og fiskerne oppnår derfor særdeles høye priser på kvalitetsfisk.

 

K-Fisk og Hirtshals Fiskeauktion har ekspertisen og de nødvendige tillatelsene til å håndtere fiske på tvers av EU grensen, og de tar på seg hele papirarbeidet i den forbindelse. Ved landing i Skudeneshavn hjelper K-Fisk med enhver form for service til båtene, og sikrer fiskeren en hurtig avregning. Kontinuerlige leveranser og effektivitet i alle ledd sikrer lave omkostninger, og som fisker oppnår man derfor betydelig bedre avregning uten ekstra arbeid.

 

Det nye samarbeidet mellom Hirtshals Fiskeauktion og K-Fisk på Karmøy i Norge er med å understreke Hirtshals Havns sin posisjon som en av de ledende fiskerihavnene i Danmark og i Norden for øvrig.

[/raw]