DEL

I april ble det eksportert hvitfiskprodukter inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 682 millioner kroner fra Norge. Dette er en reduksjon på 243 millioner kroner fra samme tid i fjor, viser tall fra Eksportutvalget for fisk. Volumet ble i perioden redusert med 2% eller 660 tonn målt mot april i 2008.


( 08.05.2009 )

[raw]

– Salt torsk, som i fjor stod for om lag en åttendedel av hvitfiskeksporten fra Norge, er inne i vanskelige tider i vårt viktigste torskemarked, Portugal. Uttak fra eget lager samt kjøp av rimelig torsk fra både Island og Russland er medvirkende årsaker til at portugiserne har kjøpt mindre salt torsk fra Norge så langt i år, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos Eksportutvalget for fisk.

 

Eksporten av salt hel torsk var på 51,3 millioner kroner i april. Dette er en reduksjon på 252 millioner kroner fra april i fjor. Målt i volum falt eksporten med 76%, fra 6 500 tonn til 1 560 tonn. Salget til Portugal alene går tilbake med 225 millioner kroner.

 

Rekord for tørrfisk
Eksporten av tørrfisk fordoblet seg i april målt mot samme måned i fjor og veksten er fordelt på hovedmarkedene Italia og Nigeria. Til Italia noteres ny rekord for både april og for 1. tertial for lofotrund tørrfisk av torsk, mens det til Nigeria også er både tidenes april og 1. tertial for tørrfisk av sei. Totalt ble det eksportert tørrfisk for 43 millioner i april, en økning på 22 millioner fra samme måned i fjor.

 

Klippfisk torsk ble redusert med 36 millioner kroner i april, målt mot samme måned i fjor. Reduksjonen i mengde var på 5%. Portugal, som er største marked for klippfisk av torsk, øker med 3,3% i volum mens Brasil og Frankrike står for reduksjonen. Klippfisk av sei derimot økte med 16 millioner kroner i april, og det er hovedmarkedene Brasil og Den Dominikanske republikk står for økningen.

 

Sterk måned for fersk og fryst
Det ble eksportert ferske og fryste hvitfiskprodukter for 427 millioner kroner i april og dette er en økning på 26 millioner fra april i fjor. Torsken øker med 8 millioner, seien øker 23 millioner og hyse øker 19,5 millioner kroner. Målt i volum var eksporten på totalt 22 000 tonn, opp fra 17 500 tonn i april i fjor.

 

En stor del av økningen kommer fra fryst hel fisk som øker for både torsk sei og hyse, og det er Kina som er største mottakerland. Totalt økte verdien på fryst hel med 42,8 millioner kroner. For fryste filetprodukter var det totalt en reduksjon på 7% men for både fryst torskefilet og fryst filetblokk av hyse var det en god økning. Prisfall for torsk og hyseprodukter fører imidlertid til at verdien totalt reduseres med 12,8 millioner kroner i april måned mot samme måned i fjor.

 

Også fersk hel torsk øker i april med en vekst på 12% eller 5 millioner. Volumveksten var imidlertid hele 41%. Fersk torskefilet økte med 8 millioner kroner fra april i fjor og hadde en verdivekst på 47%. Det er særlig Frankrike og Danmark som øker på fersk filet.

 

– Prisreduksjon for fersk torsk har igjen økt etterspørselen ute i Europa. I Frankrike økte hjemmekonsumet av fersk torskefilet med 53% i januar og februar, sier markedsanalytiker Ove Johansen hos EFF.

 

Havbruk vokser
Eksporten av hel oppdrettstorsk økte med 6,2 millioner i april og det er størst økning til Danmark. For filetprodukter av oppdrettstorsk var veksten på en halv million og det er det Frankrike og Tyskland som øker mest.

 

Også oppdrettet kveite hadde en god måned med vekst på 2,5 millioner kroner fra april i fjor på stabil pris. Storbritannia er største marked for oppdrettskveite og økte med 1,4 millioner kroner.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.