Norge eksporterte torskefisker inklusiv klippfisk, saltfisk og tørrfisk for 1,1 milliard i oktober, opplyser eksportutvalget for fisk. Dette er en økning på 123 millioner kroner mot samme måned i fjor. Økningen er på over 2 500 tonn målt i volum og eksporten av disse produktene endte på totalt 34 200 tonn for oktober, viser siste tall fra Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå.


( 07.11.2008 )


[raw]

– Det siste årets økte matvarepriser har medført at klippfisk av sei oppfattes som rimelig sammenlignet med annen mat. Dette er med på å drive opp volumet særlig i Brasil som er et svært viktig klippfiskmarked, sier markedsanalytiker Ove Johansen i Eksportutvalget for fisk. – økningen til Brasil på klippfisk av sei tilsvarer 45 millioner måltider, sier Johansen.

 

Tidenes oktober for klippfisk

Klippfisk som kategori hadde en ny rekordmåned med en eksport på 553 millioner kroner, en økning på 93,6 millioner fra oktober i fjor. Målt i volum ble det eksportert 13 500 tonn klippfisk, en økning på 2 100 tonn. Dette er ny oktoberrekord både i verdi og volum.

 

Nok en måned er det klippfisk av sei som står for den største økningen og tidenes oktobermåned er notert. Også perioden januar til oktober er tidenes beste for klippfisk av sei med en eksport på 928 millioner kroner og 40 800 tonn. Det er i all hovedsak Brasil som står for denne økningen med en vekst på 4 000 tonn klippfisk sei til nå i år.

 

Portugal er vår største mottaker av klippfisk målt i verdi med en import av klippfisk av torsk på 164 millioner i oktober, en økning på 9,5 millioner fra samme måned i fjor. Totalt kom klippfisk av torsk i oktober på 307 millioner og 5 000 tonn, opp 500 tonn fra i fjor.

 

Økning for tørrfisk og saltfisk

Eksporten av hel tørrfisk økte med 5 millioner kroner i verdi i oktober til totalt 109 millioner kroner. Målt i volum var oppgangen på 70 tonn til totalt 740 tonn. Det er Italia som står for verdiøkningen med en import på 392 tonn av det viktigste tørrfiskproduktet lofotrund i oktober.

 

Saltfiskeksporten økte med 11,4 millioner til 96,2 millioner totalt for oktober. I volum var økningen 370 tonn til totalt 2 600 tonn. Størst økning kommer på salt, hel sei og salt filet av lange. Det er Canada som står som største importør av salt sei og Italia som største importør på både salt torsk og salt filet av lange.

 

Oppgang for fryst

Fryst hvitfisk økte med nesten 19 millioner i oktober, til 217 millioner totalt og det er fryst hel torsk og sei som står for denne økningen. Fryst hel torsk doblet seg fra 8,6 til 17,1 millioner og fryst hel sei økte fra 32,9 til 46 millioner kroner. Polen og Storbritannia står som de største mottakerne av fryst hel torsk, og de største mottakerlandene av hel fryst sei er Kina og Russland.

 

Oppdrettstorsken vokser

Det ble eksportert oppdrettet hvitfisk for til sammen 42,5 millioner kr i oktober. Hel oppdrettstorsk står for 32,7 millioner kr. Målt i volum var økningen på 450 tonn fra oktober i fjor og Danmark står som mottakerland for halvparten av dette.

 

Til nå i år er det eksportert hel oppdrettstorsk for 136,7 millioner kroner, en økning på 42,2 millioner fra fjorårets første ti måneder.

[/raw]