Norsk laks er et farlig produkt, hevder russiske veterinærmyndigheter, som påstår å ha funnet salmonella i laksen. I går ble det kjent gjennom norsk presse at russiske veterinærmyndigheter har skjerpet kontrollen med laks fra to norske lakseprodusenter og to andre sjømatselskaper. Dette kan være en forsmak av tiltak som kommer.


[raw]

Ifølge en artikkel i Moscow News vil russiske forbrukere kanskje se mindre fisk i supermarkedene. Rosselkhoznadzor, som tilsvarer det norske Mattilsynet, har gitt til utrykk at “norsk laks er et farlig produkt som ikke tilfredsstiller kravene verken i Russland, Kasakhstan eller Hvite Russland”. Russiske fiskeforedlere vil få adgang til alternativt råstoff, men ikke i høy nok grad til å erstatte det som importeres fra Norge.

 

Russiske laboratorier har funnet salmonella og kolibakterier i importert norsk laks, hevdes det i et brev som er sent til det norske Mattilsynet. Ifølge artikkelen kritiseres norske myndigheter for å slippe gjennom infisert laks, til tross for at det er gitt garantier for at så ikke skal skje.

 

Det som er kjent er at det nå er innført utvidet kontroll av produkter fra Alsvåg Fiskeprodukter, Nova Sea, Grieg Seafood Finnmark og SnefjordKongekrabbe. I brevet som Mattilsynet foreløpig ikke har offentliggjort det fulle innholdet av, skal det ifølge den russiske avisen bli truet med ytterligere restriksjoner på import av norsk fisk til Russland og land som er med i tollunionen. (Kasakhstan og Hviterussland).

 

Det russiske utspillet kommer bare dager før Den norsk-russiske fiskerikommisjonen møtes. Norge har reservert seg mot reglene som presiserer hva som regnes som utkast, og det er uenighet om den norske håndhevingen av suvereniteten i Svalbardsonen. At det skal være oppdaget salmonellabakterier i norsk laks er nok en overraskelse for oppdrettsnæringen, og vil nok bli sett på som et klart tegn på at dette er dårlig skjulte trusler fra Russlands side. At innholdet i brevet til Mattilsynet er gitt til Moscow Times er neppe et resultat av ny åpenhet i det russiske byråkratiet, men heller en bevisst ”lekkasje” fra myndighetene sin side.

[/raw]