Etter en vellykket emisjon hvor Salmon Evolution Holding AS hentet inn 500 millioner kroner, ble selskapets aksjer opp til handel på Merkur Market sist fredag. Aksjen vil handles under tickerkoden SALME-ME.

– Vi er svært fornøyde med at emisjonen tidligere denne måneden vekket betydelig interesse hos både norske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer. Vi er stolte av at Salmon Evolution fra og med i dag (fredag 18.09) kan handles på Merkur Market, sier Håkon A. Berg, CEO i Salmon Evolution.

 – Vi spretter ingen champagnekorker i dag. Vi er ydmyke for at dette kun er et av mange steg i en prosess der vår klare ambisjon er å bygge et oppdrettsselskap som skal være med på å prege den globale laksenæringen. Vi mener vi har det som skal til for å lykkes, fortsetter Berg.

Salmon Evolution er et landbasert lakseoppdrettsselskap med sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy i Norge. Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk per år, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36.000 tonn. Selskapets globale utvidelsesplan innebærer en totalproduksjon på cirka 70.000 tonn årlig.

Kapitalen som ble hentet i emisjonen som ble fullført den 4. september i år, skal blant annet benyttes til å finansiere første byggetrinn, videreutvikle prosjektet og til generelle bedriftsformål.

– Med noteringen på Merkur Market har vi fått et nytt og effektivt virkemiddel for å sikre videre kapitaltilførsel til markedspris, samtidig som vi reduserer risikoen for dagensog fremtidige aksjonærer, sier Berg.

Han legger til at noteringen på Merkur Market bidrar til en ordnet og transparent handel av selskapets aksjer i et velfungerende system, og som samtidig er tilpasset selskapets størrelse og behov i dag.

Salmon Evolution har benyttet Pareto Securities, DnB Markets og Sparebank1 Markets som finansielle rådgivere, og Bahr som juridisk rådgiver i prosessen knyttet til kapitalinnhenting og noteringen på Merkur Market.

Om Salmon Evolution:

Salmon Evolution Holding AS er et landbasert lakseoppdrettsselskap med sitt første produksjonsanlegg under bygging på Indre Harøy i Norge. Første byggetrinn skal gi kapasitet til å produsere 9.000 tonn fisk per år, og ferdig utbygd skal anlegget ha en kapasitet på 36.000 tonn.

Salmon Evolution tar med seg de beste forutsetningene som havet gir – til oppdrett på land. Beliggenhet, teknologi, og industriellog teknologisk kompetanse, danner grunnlaget for bærekraftig produksjon.

I juli 2020 ble Dongwon, et av verdens ledende sjømatbedrifter med base i Sør-Korea,  aksjonær i Salmon Evolution. Selskapene planlegger å inngå et partnerskap om å bygge et landbasert oppdrettsanlegg i Sør-Korea ved å utnytte Salmon Evolution sitt valg av teknologi.

De vil også i fellesskap vurdere fremtidige muligheter for å skalere lignende prosjekter i andre asiatiske markeder så vel som det nordamerikanske markedet. Selskapets globale utvidelsesplan på mellomlangog lang sikt innebærer en totalproduksjon på cirka 70.000 tonn årlig.

Teknologivalg:

Salmon Evolution sitt valg av teknologi er basert på stor tilførsel av friskt sjøvann, og sikrer best mulig vannkvalitet for fisken samtidig som det gir en meget begrenset operasjonell og biologisk risiko. Teknologivalget er kostnadseffektivt når det gjelder både investeringsnivå og produksjonskostnader.

Investering byggetrinn 1 på Salmon Evolutions lokalitet på Indre Harøy:

Ca. 1,3 milliarder norske kroner

Produksjonsvolum ved lokaliteten på Indre Harøy:

Byggetrinn 1:            9.000 tonn laks (rund vekt)