Samarbeidsavtalen mellom UL Liv og et av verdens største oppdrettsselskaper har en varighet på tre år.


( 03.01.2015 )

Sponsormidlene fra Salmar dekker blant annet fiskefestivalens annonsering, sier Birger bergland fra UL Liv til Folkebladet. Han forteller at de tok kontakt med Salmar og søkte om å få litt penger. I tillegg til det årlige bidraget, får også UL Liv en engangsstøtte til å pusse opp kjøkken og storsalgulv.

 

Lysnes Sjøfiskefestival er blitt en tradisjon, og arrangeres for 39. gang i 2015.

 

Salmar sier at de ønsker å være synlig i områdene selskapet har aktivitet, og å bidra til lokalmiljøet.

 

Få mer informasjon om Salmar på Piscus.no.