Norges eldste eksportprodukt har aldri solgt så godt som i år.


( 10.06.2014 )


Med en vekst på mer enn 60 prosent i sammenligning med 2013, satte årets norske skrei salgsrekord i utlandet.

 

– Torsken har i sannhet vært med på å bygge Norge i flere hundre år, og disse tallene viser at den fortsatt bidrar betydelig til vekst og verdiskaping langs kysten. Det passer godt at skreien får sin rekordsesong i det samme året som vi feirer grunnloven, sier Tove Sleipnes

 

– I forkant av denne sesongen satte vi oss et tydelig mål om økt lønnsomhet for skreifiskeriene. Vi visste at det ville bli utfordrende, både fordi vi gikk inn i nok en sesong med høye kvoter og fordi vi visste at mange av våre tradisjonelle skreimarked har en vanskelig økonomisk situasjon. Når verdien av skreieksporten går opp enda mer enn veksten i mengden fisk, viser det at vi har lyktes, sier Sleipnes.   

 

Tilsammen 43 000 tonn skrei ble sendt ut over Norges grenser i vinter, noe som tilsvarer 43 prosent mer enn i 2013.

 

Nye lanseringer 

2014 har sett lansering av norsk skrei på matmagasinet i Harrods i London, samt at fisken har blitt tatt inn av supermarkedkjeden Carrefour i Polen og introdusert for toppkokker i New York. Frankrike er det viktigste markedet for den ferske skreien fra Norge. I år spiste franskmennene 8 000 tonn av sesongtorsken fra Norge, noe som er en vekst på 70 prosent fra året før. 

 

– Denne miksen har gitt suksess. Norge har klart å holde posisjonen i tradisjonelle skreimarked som Spania, Tyskland og Frankrike, men også vunnet nye entusiaster i Polen og USA, sier Sleipnes.