DEL

Norge og Russland er enige om neste års torskekvote. 890.000 tonn torsk skal fiskes neste år.


( 21.10.2016 )

– Dette gir oss muligheten til å opprettholde både aktivitetsnivået og markedsposisjonen, sier fagsjef i Sjømat Norge, Kristin Alnes.

 Torsdag ettermiddag kunne Norge og Russland skrive under torskeavtalen for 2017. Etter en drøy ukes forhandlinger ble partene enige om at det skal fiskes 890.000 tonn torsk, noe som er en nedgang på 4000 tonn fra 2016.

– Det er viktig at vi har et godt og fungerende fiskerisamarbeid med Russland, og det er gledelig at de viktige bestandene er i god forfatning og gir grunnlag for et høgt utbytte også i 2017, sier Alnes som var en del av forhandlingene.

60 lastebiler hver dag
Mengden tilsvarer 60 lastebiler fullastet med torsk fra Norge hver eneste dag. Kvoten på torsk på 890 000 er fastsatt  i tråd med vedtatt forvaltningsregel.

– Det er svært viktig for oss at kvotene er stabile. Vi har opparbeidet en aktivitet de siste årene og en god markedsposisjon. Det er derfor viktig at nivået ligger omtrent som i fjor.

Kvoten for hyse ble fastsatt til 233 000 tonn, i tråd med forvaltningsregelen. Kvoten gir en nedgang på 10 000 tonn fra 2016, men likevel fortsatt på et historisk høyt nivå.

Kvoten for blåkveite økes fra 22.000 til 2.4000 tonn. Det er enighet om at bestanden av blåkveite tåler er liten fangstøkning, etter at kvoten har vært holdt stabil over lang tid.

Partene fant ikke bestandsmessig grunnlag for å tilrå loddefiske i 2017.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.