I første halvår i år økte den russiske oppdrettsproduksjonen av salmonid fisk fra 49,200 tonn til 77.000 tonn. I prosent var det spesielt atlantisk laks som økte, med nesten en femdobling av produksjonen til 14.300 tonn. Ørretproduksjonen økte med 36 prosent til 62,700 tonn.

Russisk oppdrett av laks og ørret omfatter både landbaserte anlegg og merder i saltvann. Det russiske markedet for norsk laks opplevde en formidabel vekst i over et tiår, og i 2012 var Russland, ifølge Sjømatrådet, Norges største marked for fersk hel laks. I 2013 var Russland det mest verdifulle markedet for norsk sjømat totalt, med sild, ørret og laks som de viktigste artene, og en total eksportverdi på 6,5 milliarder kroner.

I oktober, november, desember i 2013 gikk det hver eneste dag i gjennomsnitt mer enn 20 fullastede trailere med fersk norsk laks over grensa fra Norge til Russland. I 2014 ble eksporten til Russland halvert som følge av landets økonomiske situasjon. Så kom Ukrainakrisen og Russland innførte sanksjoner mot import av blant annet norsk fisk, som svar på våre og vestlige lands sanksjoner mot landet i forbindelse med okkupasjonen av Krimhalvøya.

Siden har Russland med varierende hell forsøkt å etablere egen lakseproduksjon. Nå ser det ut til at de kan være i ferd med å lykkes. Produksjonen av atlantisk laks foregår i nordvest i områder som har svært lave temperaturer om vinteren. Ifølge leder for den russiske fiskerikomiteen, som tilsvarer vårt fiskeridepartement, ble det i 2020 produsert 116.000 tonn salmonid fisk. Det tilsvarer nesten samme kvantum som den norske eksporten av laks og ørret til Russland da sanksjonene trådte i kraft.