Det russiske investeringsfondet Russian Friends Capital har inngått avtale med det israelske selskapet AquaMaof Aquaculture Technologies om bygging av et oppdrettsanlegg for laks I Kazakhstan.

RAS-anlegget vil koste cirka 40 millioner amerikanske dollar å bygge. Byggearbeidene skal etter planen starte opp i andre halvår i år. AquaMaof Aquaculture Technologies er også leverandør av to RAS-anlegg for laks i Russland. Det ene anlegget bygges i Vologda regionene og skal produsere 2.500 tonn laks. Byggearbeidene skal være avsluttet mot slutten av året.