Det kan ta flere år å gjøre gjennombrudd i et nytt marked. Det krever ofte langvarig markedsarbeid, og produkter tilpasset markedet Fiskefartøyer skal være tilpasset det flaggstatens bestemmelser, og ikke minst være tilpasset lokale tradisjoner og ønsker. Ett av selskapene som nå har lykkes er Marin Teknikk på Gurskøy i Møre og Romsdal. Etter flere […]

Det kan ta flere år å gjøre gjennombrudd i et nytt marked. Det krever ofte langvarig markedsarbeid, og produkter tilpasset markedet Fiskefartøyer skal være tilpasset det flaggstatens bestemmelser, og ikke minst være tilpasset lokale tradisjoner og ønsker. Ett av selskapene som nå har lykkes er Marin Teknikk på Gurskøy i Møre og Romsdal.

Etter flere års målrettet arbeid i det russiske markedet har Marin Teknikk (MT) fått gjennombrudd og skal levere design og ingeniørpakker for fire nye, moderne autoline fartøy, til tre russiske fiskeriselskap, skriver selskapet.

Rederiene det er inngått avtaler med holder til i Murmansk og Arkhangelsk området, og er store aktører innen fiskeri. Fartøyene, med design type MT1112 XL, blir 58,6 meter lange og 13 meter brede. De er designet i henhold til rederienes ønsker og vil bli utrustet med topp moderne autolinesystem for fiske gjennom moon-pool, fabrikk til prosessering av fisk og hermetikk, stort fryselager kapasitet, innredning for 36 personer og isklasse.

Fartøyene skal bygges under russisk flagg og klasseregelverk på Severnaya Verft i St. Petersburg over en 3 års periode.

Bygges for lave utslipp
Skrog og diesel elektrisk fremdriftssystem er optimalisert for lavt brennoljeforbruk og lave utslipp til miljøet. Marin Teknikk var først ute med denne teknologien også til fiskefartøy, levert til Ervik Havfiske i 2000. Flere fiskefartøy er levert med dette systemet i ettertid og nå også til russiske kunder.

Kontraktene er en anerkjennelse for selskapet etter lang tids arbeid i et nytt og særdeles krevende marked, og vil være med på å utvide kundeområdet og styrke MT’s posisjonen for skipsdesign.

– Vi er svært tilfreds med å lande slike avtaler som vil sikre arbeidsplasser på Marin Teknikk samt skape aktivitet ellers rundt om i det maritime miljøet. Det er også spennende å jobbe tett oppimot nye områder og kulturer. Fra vårt utgangspunkt i Herøy er vi med på å befeste vår lokale sterke kompetanse innen fiskeri og maritim industri, og er med på å skape store verdier både i Norge og utland, sier daglig leder Svein-Rune Gjerd.