DEL

Kystmagasinet 4.15: Runddorg og garnfiske var noen av temaene under SINTEFs Qualifish-seminar i anledning Lofotfishing.


( 25.06.2015 )

Foruten utstillere i selve messehallen, hadde SINTEF fiskeri og havbruk invitert til eget dagsseminar om deres Qualifish-prosjektet. Her fikk et trettitalls tilhørere høre om blant annet prosessering av frosset råstoff, teknologiutvikling i hvitfiskindustrien og hvordan man kan effektivisere fisket med garn og dorg.

SINTEF fiskeri og havbruk stod bak dagsseminaret Qualifish, hvor de presenterte prosjektet. Her forteller forsker Jørgen Vollstad om forsøk med en ny runddorg-patent foran et trettitalls tilhørere.
SINTEF fiskeri og havbruk stod bak dagsseminaret Qualifish, hvor de presenterte prosjektet. Her forteller forsker Jørgen Vollstad om forsøk med en ny runddorg-patent foran et trettitalls tilhørere.

 

Runddorg

Jørgen Vollstad i SINTEF presenterte forsøk gjort med en forbedret runddorg, der hensikten er å bedre effektiviteten med runddorg. Han har utviklet et nytt patent for runddorg om bord i kystsjarker slik at fisket skal bli mer effektivt. I forsøkene i 2013 og 2014 ble dette testet ut både under kommersielle forhold og i SINTEFs egen prøvetank i Hirtshals.

 

-Teknisk fungerte alt bra under vann, men vi har noen ankepunkter. Det fortalte han de rundt tretti tilhørerne under seminaret. Blant ankepunktene var fiskeeffektiviteten og forholdet mellom dybde på fisket og lengde på dorga, som må være 1:5. Også tykkelsen på lina må ligge mellom 1,6-1,8 mm. Likevel mener han at runddorg-fisket er kommet for å bli, og tror flere vil prøve ut patentet.

 

-Vi ser at fiskerne får igjen lite netto på linefisket, og ser samtidig at runddorg gir større fortjeneste, forteller Vollstad. Patentet var montert om bord i den 35 fot store kystsjarken Matheus, som eies av Ove Alvestad fra Sortland. Båten lå i Kabelvåg havn i anledning messehelga, der både båt og patentet kunne tas nærmere i øyesyn. Alvestad skal etter hvert teste ut runddorg-patentet.

Jørgen Vollstad i SINTEF fiskeri og havbruk viste frem hvordan runddorgen fungerte. Her er den montert, klar til bruk, i den 35. fot store fiskebåten Matheus.
Jørgen Vollstad i SINTEF fiskeri og havbruk viste frem hvordan runddorgen fungerte. Her er den montert, klar til bruk, i den 35. fot store fiskebåten Matheus.

 

Garnfisket

Også garnfisket stod på agendaen under dagsseminaret til SINTEF. Garn er et av de viktigste redskapene som benyttes av kystflåten i fisket etter norsk-atlantisk torsk og kysttorsk i områdene nord for 62ᵒ, blant annet fordi det er et svært størrelseseffektivt fiskeredskap. Sammen med Jørgen Vollstad la SINTEF-forsker Guro Møen Tveit fram resultater av et forsøk med stubbing eller kortere ståtid av garnbruket. Undersøkelsen fant sted på normale fiskefelt for å se om det kunne gi økonomisk lønnsomhet. Samtidig evaluerte de kvaliteten på garnfanget torsk avhengig av ståtid av bruket, enten stubbing med ståtid på 2-4 timer, nattstått bruk og overstått bruk.

 

-Effekten av stubbing, sammenlignet med nattstått og overstått bruk viser at fisken har høyere overlevelses, færre fangstskader, færre fileter med rødlig grunnfarge og blodflekker i filetene. Men stubbing gir liten fangsteffektivitet på normale fiskefelt, kunne hun fortelle.

Mange besøkende tok turen ned til Kabelvåg havn for å ta fiskebåten Matheus og runddorg-patentet nærmere i øyesyn.
Mange besøkende tok turen ned til Kabelvåg havn for å ta fiskebåten Matheus og runddorg-patentet nærmere i øyesyn.

 

Dårligere kvalitet

Tveit la også frem en undersøkelse om kvalitet på fisket fangst gjort med garn, snurrevad og line, og basert på fangstskadde registreringer. Tallene viser at andelen garnfisk med god kvalitet har sunket i tiårsperioden fra 2004 til 2014. I 2004 var andelen med god kvalitet på 48 prosent, mens den ti år senere var ti prosent lavere. Den samme tendensen gjaldt også snurrevad, der andelen med god kvalitet sank fra 72 prosent i 2004 til 51 prosent i 2014, og der andelen med dårlig kvalitet steg fra 32 prosent med garn og 18 prosent med snurrevad i 2004 til henholdsvis 40 og 48 prosent i 2014. For linefisket fangst var det ingen eller ubetydelige endringer.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.