Norske produsenter av røykelaks taper stadig markedsandeler produsert ved polske røykerier. Dette er baksiden av medaljen, når Polen har blitt vårt nest største laksemarked.


( 04.09.2013 )

[raw]

Eksporten av fisk til Polen økte voldsomt i årets første åtte måneder. Kvantum er opp fra 90.420 tonn til 100.697 tonn, mens verdien har økt med en hel milliard kroner, fra 2.214 millioner kroner til 3.345 millioner kroner.

 

Nesten hele økningen, både i kvantum og verdi skyldes økt eksport av laks. I perioden har Polen økt importen av laks rund vekt fra 77.801 tonn til 85.207 tonn. Økningen i lakseprisen det siste året har økt verdien av lakseeksporten til Polen fra 1.878 millioner kroner til 2.966 millioner kroner.

 

Samtidig fortsetter fallet i norsk eksport av røykelaks. Frem til og med utgangen av juli er eksporten av røykelaks ned fra 1201 tonn til 1056 tonn. Prisen røykelakseksportørene oppnår reflekterer ikke at det fra 2012 til 2013 har vært en kraftig økning i lakseprisen. Mens røykelakseksportørene i fjor fikk 89,89 kroner per kilo, får de i år bare  94,85 kroner. I august ble det oppnådd 98,44 kroner. Eksportprisen på fersk laks er til sammenligning 39,97 kroner per kilo, mot 27,81 kroner per kilo i snitt i fjor. I august var kiloprisen for fersk oppdrettslaks hele 41,45 kroner per kilo. Mens snittprisen for fersk laks har økt med 44 prosent, har prisen på røykelaks økt med 5,5 prosent.

 

Sannsynligvis viser utviklingen at polske røykerier, med Morpol eid av Marine Harvest i spissen, er i ferd med å ta ytterligere markedsandeler fra norske røykerier. Morpol har ifølge kvartalsrapporten for andre kvartal 2013 solgt 36.000 tonn ferdige produkter, mot 30.000 tonn i samme periode i fjor. Det eller meste av dette er røykt norsk oppdrettslaks. Det innebærer at dette ene røykeriet alene produserer mer enn 30 ganger så mye røykelaks som den samlede norske røykelakseksport.

 

Årsaken til Morpols suksess er primært tilgang på arbeidskraft og svært lave lønnskostnader. Selskapet har over 4000 ansatte. De aller fleste arbeider innen foredling til en lønn som antakelig er godt under en femtedel av hva norske røykerier må betale sine ansatte.

 

Etter oppkjøpet av Morpol ved årskiftet er det også blitt klart at Marine Harvest kommer til å flytte deler av sin franske røykelaksproduksjon til Morpols polske røykeri. 

[/raw]