Rolls-Royce har signert kontrakt med verftsgruppen Fincantieri om å levere et komplett fremdriftsystem til det nye norske forskningsfartøyet FF Kronprins Haakon. Skipsutstyret skal i all hovedsak leveres fra Sunnmøre og Bergen.


( 27.03.2015 )


Skipet skal brukes til miljøforskning ved både Nord- og Sydpolen. Fartøyet er også designet av Rolls-Royce på oppdrag fra Havforskningsinstituttet, mens detaljtegninger vil bli utf ørt av Fincantieri. Det 100 meter lange fartøyet av NVC 395 POLAR-design er utviklet for å takle tøffe isforhold. Det vil overvåke fiskebestander, utføre meteorologiske undersøkelser og ta prøver av havbunnen. Flere norsk forskningsmiljøer er involvert i utvikling og bruk av det nye forskningsfartøyet.

 

­- Vi har trukket på våre erfaringer med både offshore og spesialfartøy i utviklingen av FF Kronprins Haakonsom skal kunne operere i noen av klodens kaldeste farvann, sier John Knudsen, President Commercial Marine, Rolls-Royce.

 

Kontrakten på skipsutstyr fra Rolls-Royce omfatter fire dieselmotorer (to hovedmotorer og to generatorer), to azimuth hovedpropeller, to tunnelthrustere (sidepropeller), elektrosystem, DP automasjon og kontroll samt systemengineering. Fartøyet skal bygges i Italia, ved Fincantieris to integrerte verft Triva Trigoso-Muggiano, mens den siste utrustingen vil finne sted i Norge. Etter planen skal FF Kronprins Haakondra på sitt første tokt i 2017.