Rolls-Royce har annonsert sine planer om ytterligere investeringer i forskning og utvikling. Investeringene skal bidra til å videreutvikle fjernstyrt og autonom teknologi for skip, og høste fordelene av økt digitalisering i den maritime industrien.

Selskapet søker nå etter gode samarbeidsprosjekter verden over for å utvikle teknologien, kompetansen og arbeidsplassene som skal til for å komme videre i arbeidet med ny maritime tjenester og produkter. De viktigest punktene i denne satsingen i dag er:

  • I Norge vil Rolls-Royce bygge opp et Fleet Management Centre, som kan overvåke skip fra land, analyserer store mengder data om driften, og dermed sørge for optimal drift av skip og utstyret de har installert om bord. Denne teknologien vil bane vei for nye servicetjenester til rederier og operatører.
  • Selskapet er også engasjert i den maritime klyngen på Møres arbeid for å etablere et virtuelt senter for prototyping i Ålesund, der nye teknologi og utstyr kan testet i et virtuelt skip. Målet med digital prototyping er å komme raskere fra tegnebrettet til realisering av ny skipsteknologi.
  • I Ulsteinvik investerer Rolls-Royce i sitt produksjonsanlegg for propeller, for å gjøre dette til et såkalt NPI-senter. Det vil si et senter som også vil jobbe med å utvikle og introdusere nye produkter i markedet raskt. Det innebærer blant annet å utvikle løsninger for «smart manufacturing».
  • I Finland i dag annonserer finske myndigheter nye investeringer i maritim teknologiutvikling gjennom Tekes (Finnish Funding Agency for Innovation). Deler av disse midlene blir tildelt Rolls-Royce som skal benytte dem i sitt FoU-arbeid for å utvikle fjernstyrt og autonom teknologi i samspill med flere selskap og organisasjoner.

– Digitalisering vil forandre den maritime industriene i årene fremover, og nå er tiden inne for å konkretisere hvordan dette skal skje. Det ligger store markedsmuligheter i dette, og vi vil investere globalt for å utvikle både kompetanse og nye tjenester og produkter de neste årene, sier Mikael Makinen, President Marine, Rolls-Royce.

Rolls-Royce ønsker at utviklingen fra industrisamfunn til det de kaller «Marine 4.0» skal skje i samarbeid mellom leverandører, kunder, myndigheter og akademiske krefter.

– Utviklingen i den maritime industrien går fort. I Rolls-Royce regner vi med at vi har behov for å investere omtrent to milliarder norske kroner globalt i nye teknologi i arbeidsmetoder de neste årene. Disse pengene vil komme delvis fra oss, men også fra våre partnere og ikke minst via FoU-støtte fra nasjonale myndigheter, sier Asbjørn Skaro, direktør for Digital and Systems i Rolls-Royce Marine.