Rolls-Royce og Inmarsat har signert en intensjonsavtale med hensikt å gjøre systemene til Rolls-Royce for Energy management tilgjengelig via Inmarsat Maritimes løsning for høyhastighets bredbånd til skip.

Systemene som de to globale selskapene skal samarbeide om kommer begge fra deres respektive utviklingsavdelinger i Norge.

Et skip er utstyrt med en rekke kontrollsystemer om bord, Energy Management 2.0 fra Rolls-Royce samler data fra disse og andre sensorer om bord, dermed kan skipet og rederiet overvåke og redusere energiforbruk. Data i sanntid kan også sammenlignes med historiske data.