DEL

To hekketrålere med Rolls-Royce design og utstyr skal bygges ved Freire skipsverft i Spania. Den ene tråleren er bestilt av Qajaq Trawl mens den andre skal leveres til Polar Seafood. Begge disse rederiene holder til på Grønland.


( 07.10.2016 )

De to fartøyene er utviklet for reketråling, og får en stor pakke med utstyr fra Rolls-Royce.

– Effektiv drift, lave utslipp, gode arbeidsvilkår for mannskapet, sikkerhet og gode sjøegenskaper har vært de viktigste stikkordene i utviklingen av design og utstyr, sier salgssjef Monrad Hide hos Rolls-Royce. Han forteller at selskapet har lange tradisjoner med å utvikle nye fartøy til de to eierne.

– Det er alltid ekstra hyggelig å få muligheten til å videreføre et godt samarbeid, sier han.

I tillegg til skipsdesignet skal Rolls-Royce levere motorer, propeller, automasjon, vinsjer, styremaskiner og et elektrosystem til hvert skip.

Hovedmotoren blir den nyeste Bergen B33:45, mens propellene blir Promas – en løsning som kombinerer ror og propell til én effektiv hydrodynamisk enhet.

Siden tidlig på 1970-talllet har Rolls-Royce designet omtrent 150 fartøy med NVC-design til fiskeindustrien. Dagens ordrebok i dette markedet omfatter nå syv fiskefartøy og to brønnbåter.

De to fartøyene til de grønlandske rederiene får NVC 375-design og blir omtrent 80 meter lange, med skrogklasse DNVGL 1A* Fishing Vessel. De er planlagt levert fra verftet i Spania i 2018/19.

– Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i over 46 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

– I Norge er det omlag 2 800 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 900 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 800 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

– Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.