To hekketrålere med Rolls-Royce design og utstyr skal bygges ved Freire skipsverft i Spania. Den ene tråleren er bestilt av Qajaq Trawl mens den andre skal leveres til Polar Seafood. Begge disse rederiene holder til på Grønland.

De to fartøyene er utviklet for reketråling, og får en stor pakke med utstyr fra Rolls-Royce.

– Effektiv drift, lave utslipp, gode arbeidsvilkår for mannskapet, sikkerhet og gode sjøegenskaper har vært de viktigste stikkordene i utviklingen av design og utstyr, sier salgssjef Monrad Hide hos Rolls-Royce. Han forteller at selskapet har lange tradisjoner med å utvikle nye fartøy til de to eierne.

– Det er alltid ekstra hyggelig å få muligheten til å videreføre et godt samarbeid, sier han.

I tillegg til skipsdesignet skal Rolls-Royce levere motorer, propeller, automasjon, vinsjer, styremaskiner og et elektrosystem til hvert skip.

Hovedmotoren blir den nyeste Bergen B33:45, mens propellene blir Promas – en løsning som kombinerer ror og propell til én effektiv hydrodynamisk enhet.

Siden tidlig på 1970-talllet har Rolls-Royce designet omtrent 150 fartøy med NVC-design til fiskeindustrien. Dagens ordrebok i dette markedet omfatter nå syv fiskefartøy og to brønnbåter.

De to fartøyene til de grønlandske rederiene får NVC 375-design og blir omtrent 80 meter lange, med skrogklasse DNVGL 1A* Fishing Vessel. De er planlagt levert fra verftet i Spania i 2018/19.

– Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i over 46 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

– I Norge er det omlag 2 800 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 900 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 800 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

– Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kystog nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forskningsog kystvaktskip.