– Dette er en milepæl i vårt rederi og en videreføring av de lange tråltradisjonene i Ibestad kommune, sier Johannes Arne og Børge Arvesen i Engenes fiskeriselskap.

Skipet får designtypen NVC 370 fra Rolls-Royce med et skrog utformet for å gi lav motstand i sjøen, og som møter kravene til lavt drivstofforbruk kombinert med gode sjøegenskaper. Det blir utstyrt med fremdriftssystem, dekksmaskineri, elektro- og automasjonssystemer som i samspill vil gi både miljø- og driftsfordeler.

 

Stolte og ydmyke

– Vi er både stolte og ydmyke over å få denne muligheten til å samarbeide med et nytt rederi i Norge. Engenes Fiskeriselskap har gått for en investering som vil tåle tidens tann ved valg av båt og utstyr som er både utprøvd og fremtidsrettet, sier Monrad Hide, Vice President Sales i Rolls-Royce Commercial Marine.

Utstyret som skal leveres fra Rolls-Royce inkluderer et hybrid fremdriftssystem med den nyeste dieselmotoren Bergen B33:45, Promas integrert ror- og propellsystem og HSG – et hybrid aksel generator system som sørger for optimal kraftbruk i ulike driftssituasjoner. Rolls-Royce skal også levere elektriske vinsjer, inkludert trålvinsjer drevet av permanent magnet motorer samt skipsautomasjon og elektriske systemer.

Det nye skipet er utviklet for bunn- og pelagisk trål. Det får et nyutviklet «vått mottak» for å holde fisken i live og et moderne fabrikkanlegg. Dette vil sørge for høy kvalitet på nyfanget hvitfisk og reker fra sjø til middagsbord. Skipet er planlagt levert fra verftet i første kvartal 2021.

– Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fire divisjoner: Aerospace, Power Systems, Defence og Commercial Marine.

– I Norge er det omlag 2 300 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 600 i Rolls-Royce Marine AS, mens cirka 700 er ansatt i Bergen Engines AS. Rolls-Royce Marine er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 25 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kyst- og nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forsknings- og kystvaktskip.