I mars i år kunngjorde det islandske rederiet HB Grandi at de ville bygge en ny fabrikktråler med Rolls-Royce design. Nå er verftet bestemt, og Rolls-Royce har fått en stor kontrakt på skipsutstyr i tillegg til designet.

Den 82-meter lange trålerne skal bygges av Armon-verftet i Gijón i Spania. Det er andre gang Armon bygger fiskefartøy med Rolls-Royce-design, det første fartøyet var norskeide Ramoen på 75 meter.

– Vi har vurdert å bygge en frysetråler en god stund, og etter å ha diskutert det i omtrent et år besluttet vi å samarbeide med Armon og Rolls-Royce. Konklusjonen ble at deres design og erfaring var best egnet til å møte våre behov, sier Vilhjálmur Vilhjálmsson, administrerende direktør i HB Grandi.

Designet blir av typen Rolls-Royce NVC 375 WP, og utstyrspakken inkluderer en Bergen B33:45 dieselmotor, sammen med Promas integrert ror og propell, og Hybrid Shaft Generator som gir effektiv drivstoffutnyttelse. Rolls-Royce skal også levere elektrisk drevne vinsjer til HB Grandis nye tråler, inkludert trålervinsjer drevet av permanent magnetteknologi.

– Vi har samarbeidet tett med rederiet for å designe en tråler som blir mest mulig effektiv med tanke på drivstoff og miljøhensyn. Det har også tatt særlig hensyn til komforten og sikkerheten om bord. Dette blir en av de mest effektive og moderne fiskefartøyene i verden, sier Monrad Hide, Vice President Sales i Rolls-Royce.

Den islandske tråleren får en lastekapasitet på 1600 kubikk, i tillegg til melrom på 750 kubikk. Frysekapasiteten blir på 100 tonn i døgnet. Skipet skal være klart til levering fra verftet cirka midten av 2019.

– Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i 50 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

– I Norge er det omlag 2 300 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 600 i Møre og Romsdal. De fleste av de ansatte jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 700 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen.

– Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign, skipsteknologi og skipsutstyr. Cirka 30 000 fartøy verden over seiler med utstyr eller design fra Rolls-Royce. Det er ulike typer offshorefartøy, fartøy i kystog nærskipstrafikk, fiskefartøy, passasjerskip, forskningsog kystvaktskip.