Rolls-Royce skal levere av et åttepunkts fortøyningssystem til verdens første havbaserte fiskeoppdrettsanlegg. Systemet er utviklet for Ocean Farming AS, et datterselskap av SalMar-gruppen.

Fortøyningssystemet skal feste riggen til havbunnen ved Frohavet, utenfor kysten av Midt-Norge. Den 68 meter høye riggen vil ha en diameter på 110 meter og volum på 250.000 m3.

SalMar er en av verdens største og mest effektive fiskeoppdrettere. Veksten innenfor fiskeoppdrettsindustrien flyttere merdene lengre fra kysten, til områder som gir gode biologiske forhold for fiskebestanden. Imidlertid trengs ny teknologi når fiskeoppdrett skal flyttes lengre fra kysten.

Sofistikerte løsninger

– Denne kontrakten viser at flere års erfaring med å utvikle sofistikerte løsninger til offshorenæringen kan overføres til andre deler av den maritime næringen, sier Asbjørn Skaro, direktør for dekksmaskineri i Rolls-Royce.

– De tekniske løsningene for SalMars pilotinstallasjon er basert på tradisjonell teknologi som norsk industri kan tilby både aquakulturnæringen samt olje- og gassindustrien, sier han.

Fortøyningssystemet som skal leveres av Rolls-Royce har åtte festepunkter og inkluderer overvåking, fairleads med braketter samt et undervanns lastsensorssystem.

Bygges ved kinesisk verft

Rolls-Royce har signert kontrakten med Chinese Institute of Marine and Offshore Enginering og den nye halvt nedsenkbare riggen vil bli bygget hos det kinesiske verftet Qingdao Wuchuan Heavy Industry Co. Ltd. Riggen er designet av Global Maritime og oppdrettsanlegget til havs er planlagt levert andre halvdel av 2017.

Rolls-Royce har cirka 50 000 ansatte i 46 land. Det britisk-eide konsernet er en verdensledende leverandør av løsninger som gir drivkraft – på land, sjø og i luft. Virksomheten har fem hovedområder: sivil luftfart, militær luftfart, marine, power systems og kjernekraft.

Rolls-Royce i Norge

– I Norge er det omlag 2 800 Rolls-Royce ansatte, hvorav 1 900 i Møre og Romsdal. Flertallet av disse jobber Rolls-Royce Marine AS i Marine-divisjonen, mens cirka 800 er ansatt i Bergen Engines AS som hører inn under Power Systems-divisjonen. – Rolls-Royce er en verdensledende leverandør av skipsdesign og -utstyr, med fokus på offshorefartøy, kyst- og nærskipstrafikk, ferger og kystvaktskip.