For ti år siden etablerte Rolls-Royce sammen med NTNU og MARINTEK et forskningssenter etter en unik modell i Norge. Samarbeidet om utvikling av maritim høyteknologi har vært en suksess som kommer både akademia og den norske maritime næringen til gode. Tirsdag 12. mai inngikk partene en fornyelse av avtalen.

– Dette er et sjeldent tett samarbeid mellom børs og katedral der vi som bedrift ikke bare bidrar med penger, men også deltar i forskningsarbeidet, sier forskningsdirektør Rune Garen ved Rolls-Royce Marine i Norge. Senteret forsker på hydrodynamikk, og hvordan et fartøy bør bygges for å håndtere tøffe værforhold.

 

Forskningssenteret følger en modell som Rolls-Royce har utviklet for samarbeid med universiteter verden over: Rolls-Royce University Technology Centre (UTC). Dette er det eneste senteret av sitt slag i Norge, og ett av to i Norden. Også det tekniske universitetet Chalmers i Göteborg har et UTC. Rolls-Royce har etablert totalt 31 slike laboratorier rundt om i verden.

 

Samarbeidet er delfinansiert av Rolls-Royce med 25-40 prosent avhengig av antall pågående prosjekter, og mottar ogs å god støtte fra MAROFF-programmet til Norges forskningsråd. Syv forskere og fire doktorgradstudenter er knyttet til senteret i dag. Budsjettet for UTC for tiårsperioden 2005-2014 var 132 millioner kroner, hvorav Rolls-Royce bidro med 57 millioner kroner. Kostnadsrammen og fordelingen er ventet å holde seg på samme nivå fremover.

 

Rolls-Royce er mer enn en finansiell støttespiller, og tar en aktiv rolle i forskningsarbeidet og forskerne bidrar til reell verdiskapning for en av Norges viktiges næringsklynger: Den maritime. – Dette er et godt eksempel på hvordan forskning og utvikling bidrar til utviklingen av sterke næringsklynger. Hensikten med samarbeidet i Trondheim er å styrke forsking som er strategisk viktig for Rolls-Royce med potensial for kommersialisering, sier Rune Garen som til daglig har sin arbeidsplass på Sunnmøre.

 

– Kontraktsfornyelsen ble markert med et arrangement ved MARINTEK/NTNU på Marinteknisk senter på Tyholt i Trondheim i dag. Tilstede var blant andre: Ric Parker, direktør for forskning og teknologi, Rolls-Royce plc, fylkesordfører i Sør-Trøndelag Tore O. Sandvik, Johan Einar Hustad, prorektor innovasjon, NTNU, Oddvar Eide, direktør for Marintek, SINTEF og konsernledelsen i Sintef.