DEL

Fiskefartøyet Vestfart er kjøpt av Hordafôr AS og omdøpt til Karoløs. Hordafor skal bruke fartøyet som føringsfartøy for fiskeavskjær og fiskeensilasje langs norskekysten. Før endelig sertifisering av Vestfart som frakteskip skal det gjennomføres en oppgradering av skipet ved verksted.


( 11.04.2016 )

Vestfart ble bygget ved Th. Hellesøy Skipsbyggeri i Løfallstrand i 1977. Navnet var da Herøytrål og hjemmehavn Fosnavåg. I 1997 ble skipet solgt, skiftet navn til Vestfart og fikk Florø som hjemmehavn. Vestfart hadde største lengde på 49,35 meter og bredde på 9,6 meter da det ble bygget. I 2009 ble det forlenget slik at største lengde ble 52,2 meter.

 

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.