DEL

Lisbeth Berg-Hansen (Ap) ble i går utnevt til statsråd og sjef for Fiskeri- og kystdepartementet med ansvar for fiskeri- og havbruksnæringa, fiskehelse og fiskevelferd, sjømattrygghet og -kvalitet, havner, infrastruktur for sjøtransport og beredskap mot akutt forurensing.


( 21.10.2009 )

[raw]

Berg-Hansen har vært politisk rådgiver i Fiskeridepartementet fra 1992 til 1996, samt statssekretær ved Statsministerens kontor i perioden 2000 til 2001.

 

Hun har også sittet 16 år i Bindal kommunestyre og formannskap, hvorav 8 år som varaordfører. Lisbeth Berg-Hansen kommer fra jobben som fiskeoppdretter i familieselskapet SinkaBerg-Hansen AS og hun har også innehatt en rekke styreverv både i og uten for næringa.

 

Politiske verv
2000 – 2001 Statssekretær på Statsministerens kontor Stoltenberg I.
1992 – 1996 Politisk rådgiver i Fiskeridepartementet.
                   Styremedlem i Nordland Arbeiderparti
                   Bindal kommunestyre og formannskap (16 år)
                   Varaordfører (AP) (8 år)  

Yrkeserfaring
2008            Fiskeoppdretter, SinkaBerg-Hansen AS, Rørvik
1996 – 2000 Hjemmeværende med barn.
1988 – 1992 Kundekonsulent i EWOS A.S, Lørenskog.
1986 – 1988 Daglig leder i Bindalssmolt A.S, Bindal
1985            Lærer i akvakultur, Ytre Namdal vg. skole, Rørvik
1981 – 1985 Tannlegeassistent hos fleire tannleger

I perioden 2001 – 2008 har Lisbeth Berg-Hansen vært fulltidsengasjert med styreverv.

 

Tidligere styreverv:
2002 – 2008 Medlem av Arbeidsutvalget og Hovedstyret i NHO
2004 – 2008 Visepresident NHO
Styremedlem og nestleder i Fiskeriforskning, Tromsø
Styremedlem i Nordlandsforskning, Bodø
Styreleder i Fiskeri- og Havbruksnæringas Landsforening (FHL)
Styreleder i FHL havbruk
Leder av Rådet for Kysten inn i EU
Medlem i Europautvalget (NHO)
Medlem i Arbeiderpartiets Europautvalg
Leder Kjella Helselag (Nasjonalforeningen for Folkehelsen)
Styreleder i Forum for aktivt eierskap og familiebedrifter (NHO)
Styremedlem Aker Seafoods ASA
Styremedlem i Fosen ASA
Nestleder i styret for Havforskningsinstituttet.
Nestleder i styret for Høyskolen i Bodø
Styremedlem i Nasjonalt Kunnskapssenter for laks og vannmiljø
Styremedlem i familiebedriften SinkaBerg-Hansen AS
Styremedlem SOS-barnebyer Norge
Styremedlem i Investinor AS
Medlem i Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene
Styremedlem Fiskeribladet Fiskaren AS
Styreleder Bindal kraftlag SA
Medlem Kontrollkomiteen NHO
Varamedlem Representantskapet DnB Nor

 

Utdanning
1969 – 1978 Kjella skole, Bindal (Grunnskole)
1979 – 1980 Asphaugen vg. skole, Bodø – Tannlegeassistent
1983 – 1984 Ytre Namdal vg. skole, Rørvik – VK1 Akvakultur
Div. kurs akvakultur

 

Annet
2004  Medlem av Grønnevetutvalget
2008  Medlem i arbeid med NOU: ”Fagopplæring for framtida”

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.