MMC First Process har brukt Arkimedes’ skrue til å utvikle en gamechanger for fremtidens fabrikk der man pumper fisk på en mer skånsom, mer hygienisk og grønnere måte enn med transportbånd.

-Skulle vi bygget ny fabrikk i dag, så hadde det ikke blitt mange transportbåndene, sier Rune Hoddevik, fabrikksjef på Pelagia Liavåg. De har hatt den nye RID-pumpen fra MMC First Process til uttesting gjennom to sesonger. Og de ser at den virker og at de får mye bedre kvalitet på fisken. Ikke bare blir kvaliteten bedre, RID-pumpen har potensial til å gi fra tjue prosent økning i kapasiteten og mer på grunn av jevnere mottak og høyere utnyttelse av vekter.

Så skånsomt at egg er like hele

Islandske Ragnar Ingolfsson har arbeidet med fiskeindustri i flere tiår. På besøk hos en skolekamerat så han noe som satte han på ideen med å bruke Arkimedes’ skrue til å flytte fisk. Utfordringen var å få skruen som flytter vann til å bli skånsom nok til å håndtere fisk og ikke bare skyve, men også pumpe. Løsningen var luft. Ingolfsson har laget en pumpe der balansen mellom innestengt luft og vann i selve pumpen gjør at fiskens siste reis blir særdeles behagelig.

-Jeg testet med egg. Det ble ikke en sprekk i skallet. Så testet jeg med tomater, mange hundre ganger. De kom også ut igjen like fine og hele, sier Ingolfsson.

Filet og levende fisk

Uttesting av RID-pumpen hos Pelagia Liavåg har vist at pumpen gir økt både kvalitet og kapasitet. Pumpen som er brukt har 200 millimeter rør og en kapasitet på 115 kubikk vann i timen, men pumpen er skalerbar og kan brukes til alt fra smolt til laks – og for den del torsk eller annen hvitfisk. Den skånsomme behandlingen gjør også at den kan brukes til alt fra filet til levende fisk. Og systemet som både suger og pumper kan brukes til flytting av fisk både i anlegg på land og om bord i båter.

Fisken ligger hele tiden i kjølt vann. Da holdes temperaturen nede og du sparer energi på innfrysing. At fisken går i lukkede rør er dessuten mer hygienisk enn på åpne transportbånd, og rengjøring og vask er langt enklere enn på transportband. Slik sparer du både arbeid og vaskemiddel.

Fra venstre foran RID pumpen, Fabrikksjef på Pelagia Liavåg, Rune Hoddevik, Fagsjef i FHF, Lars R. Lovund, Vice President i MMC Firt Process, Petter Leon Fauske, Sales Manager i MMC First Process, Per Arild Aamelfot og Engineer i MMC First Process, Ragnar Ingolfsson.

Gamechanger

Ragnar Ingolfsson sikret seg patent på pumpen og utviklingsarbeidet har skjedd i samarbeid mellom MMC First Process, Innovasjon Norge og Fiskeriog havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Pelagia.

Initiativet til prosjektet er kommet fra pelagisk konsumindustri i samarbeid med FHF og MMC First Process. Utviklingen av RID-pumpen er en del av FHFs prosjekter knytt til fremtidens pelagiske fabrikk, og fagsjef i FHF, Lars R. Lovund sier man må langt tilbake i tid for å se tilsvarende nyutvikling innen feltet som denne logistikkløsningen med RID-pumpe, transport i rør, elektronisk styring og fordeling av råstoff representerer.

-Dette er et av de mest fremtidsrettede og interessante teknologiprosjektene som har vært gjort innen FHF sitt arbeid for pelagisk konsumindustri, og teknologien vil også kunne benyttes i andre deler av sjømatnæringen.

Nå skal RID-pumpen fullskala-testes hos Pelagia Måløy og stresstestes gjennom sesongen med produksjon av nordsjøsild. Og viseadministrerende direktør i MMC First Process, Petter Leon Fauske, gleder seg til å presentere en gamechanger for næringen.

-RID-pumpen vil endre totalt måten vi flytter fisk på. RID-systemet er bedre for industrien og det er bedre for fisken, og det er godt nytt for hele næringen.