DEL

Grieg Seafood Finnmark AS er det første oppdrettsselskapet som implementerer SUB-CHILLING™-systemet fra Skaginn 3X, et nytt og revolusjonerende system for kjøling av laks.


( 10.01.2017 )

I desember 2016 signerte Grieg Seafood Finnmark i Alta kontrakt med det islandske firmaet Skaginn 3X for kjøp av SUB-CHILLING™ systemet. De blir dermed det første oppdrettsselskapet i Norge som implementerer systemet på sitt lakseslakteri. Tilsvarende system har vært i bruk hos Arnarlax på Island siden 2015.

SUB-CHILLING™ er ny teknikk som gir produsenten mulighet til å kjøle råvaren raskt ned til lave temperaturer uten å fryse fisken. Målet er hurtig nedkjøling rett etter slakting og at kjernetemperaturen i råvaren blir ned mot -1,5°C ved pakking.

SUB-CHILLING™ systemet.

Fordelen med hurtig nedkjøling og SUB-CHILLING™ er at holdbarheten økes med 5-7 dager og kjølingen flyttes i kjøttet på fisken, noe som betyr at «fisken kjøler seg selv» og det er mulig å lagre og transportere fisken uten is. Dette gir reduserte kostnader ved transport, økte muligheter for nye og fjerne markeder, samt økt forsyningssikkerhet og mer bærekraft.

-Vi i Grieg Seafood Finnmark ønsker å være pionerer innen teknologi og vår nyeste investering SUB-CHILLING™ passer godt i vårt mål som selskap, nemlig å tilby våre kunder best mulig kvalitet, samtidig som vi minimerer vår påvirkning på miljøet ved transport av varene, sier Stine Torheim – fabrikksjef på slakteriet.

-Vi har forventninger om at systemet skal bidra til å holde en jevn produksjon og god kvalitet hele året, også når sjøtemperaturene svinger med årstidene, sier Stine Torheim (bildet).

I tillegg til fordelene med systemet og kvaliteten på varene, mener Stine at systemet kan bidra til å stabilisere produksjonen og åpne muligheter for nye markeder.

-Vi har forventninger om at systemet skal bidra til å holde en jevn produksjon og god kvalitet hele året, også når sjøtemperaturene svinger med årstidene. Med ny kjøleteknikk og langt bedre holdbarhet, sikrer vi god kvalitet til markeder langt borte og som har lang transporttid for levering, sier Stine Torheim. Det planlegges å ta systemet i bruk allerede i april 2017.

-«Vi gleder oss til å ta systemet i bruk og ser frem til å sende vår første SUB-CHILLING™-laks ut i markedet. Ønsket er også å kunne redusere bruken av is betraktelig ved allerede ved oppstart og håper at vi kan selge varen helt uten is i framtiden når markedet er modent for SUB-CHILLING™-laks, sier Stine.

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.