Det danske oppdrettsselskapet Hjarnø Havbrug A/S er tiltalt for brudd på en rekke miljølover. De har blant annet hatt mer ørret og sølvlaks enn tillatt i anlegget.

Det er derfor benyttet for mye fôr, med det som resultat at det har vært ulovlig store utslipp av CO2 og fosfor i havet i perioden 2013 til 2018.

I tiltalen, som inneholder anklager om 31 brudd på miljølovgivning og straffelov, gjøres det krav om inndragning på 191 millioner danske kroner (260 millioner norske kroner) og fengselsstraff for selskapets eier Anders Østergaard Pedersen. Selskapet driver oppdrett av aølvlaks, som er en ørret som populært kalles for Stillehavslaks. Den tilhører samme familie som regnbueørret.

Rettsaken som var planlagt å være ferdig etter fem dager, er nå utsatt i fem måneder som følge av at viktig bevismateriale er forsvunnet. Politiet har hentet bevismateriale fra 77 ringpermer med dokumenter. Nå er disse forsvunnet og rettsaken utsatt i fem måneder.