DEL

Mattilsynet har laget retningslinjer som klargjør hvilket regelverk som gjelder for biltransport av kongekrabbe. Mattilsynet vil i løpet av 2009 starte arbeidet med å lage en veileder som omhandler kongekrabbe. De nye retningslinjene er midlertidige og vil gjelde fram til veileder er utgitt.


( 06.11.2008 )

[raw]

Mattilsynet har laget retningslinjer som klargjør hvilket regelverk som gjelder for biltransport av kongekrabbe. Mattilsynet vil i løpet av 2009 starte arbeidet med å lage en veileder som omhandler kongekrabbe. De nye retningslinjene er midlertidige og vil gjelde fram til veileder er utgitt.
Mattilsynet mener at alminnelige prinsipper for dyrevern, smittevern og næringsmiddelhygiene også må gjelde for biltransport av kongekrabbe. Dyrevernloven gjelder direkte for kongekrabbe og Mattilsynet mener det er nødvendig å gi regelverk om smittevern og næringsmiddelhygiene anvendelse for kongekrabbe.

 

Den nye retningslinjene omhandler krav til transportmiddelet og krav til hygiene under transport. Det er stilt krav til temperatur, transporttid, stabling og det er oppstilt forbud mot bruk av bilhenger. Det er angitt krav til omlastingssituasjonen. Det også oppstilt krav om journalføring.

 

– Vi anser disse retningslinjene som et ledd i vanlig forvaltning, hvor det er vanlig at Mattilsynet legger rammeforutsetningene og hvor næringen finner praktiske løsninger i henhold til dette, opplyser seniorrådgiver André Kalstad.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.