DEL

– Jeg beklager på det sterkeste at vi ikke klarte å få på plass en ny tre-partsavtale om makrell mellom EU, Færøyene og Norge denne uken, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen. 


( 10.12.2010 )

[raw]

Avstanden mellom Færøyenes ambisjoner og hva Norge og EU finner å være en rimelig og rettferdig andel for Færøyene er fortsatt så stor at det ikke var mulig å bli enige.

 

– Færøyene valgte dessverre også å bryte forhandlingene om en bilateral fiskeriavtale – men siden Norge ønsker å ha gode fiskeriforbindelser med Færøyene vil jeg fra norsk side rett over nyttår ta initiativ til nye møter både for å få på plass en bilateral avtale og en tre-partsavtale om makrell, sier Berg-Hansen videre.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.