Datterselskapene i Havyard Fish Handling & Refrigeration AS fusjoneres inn i morselskapet og forretningsområdet endrer navn til Havyard MMC AS.


( 04.09.2014 )


Havyard Group ASA kjøpte i slutten av 2012 aksjemajoriteten MMC. MMCs hovedprodukter var utstyr for håndtering av fisk i fiskebåter og brønnbåter og kjøle- / fryseutstyr (kulde) til sjø- og landanlegg. Aktiviteten i selskapene i MMC ble organisert som et eget forretningsområde i Havyard Group i selskapet Havyard Fish Handling & Refrigeration AS. Selskapsstrukturen fra MMC ble videreført, der aktiviteten innen fiskehåndtering og kulde fortsatte som egne datterselskap i forretningsområdet.

 

Fusjon og navneendring

Som et ledd i videre effektivisering av de administrative oppgavene i forretningsområdet er det nå besluttet å fusjonere Havyard MMC Fish Handling AS (fiskehåndtering) og Havyard MMC Refrigeration AS (kulde) inn i morselskapet Havyard Fish Handling & Refrigeration AS. Fusjonen vil være gjennomført fra 1.1.2015. For å ivareta merkenavnet MMC, som er meget sterkt innen fiskehåndtering og kulde, endres navnet på forretningsområdet fra Havyard Fish Handling & Refrigeration AS til Havyard MMC AS.

 

Roar Stenersen, administrerende direktør i Havyard MMC AS forventer god effekt av fusjonen og de påfølgende omorganiseringene. – Etter at MMC ble oppkjøpt av Havyard har vi hatt en pågående prosess med å legge til rette for strømlinjeformet produktutvikling, produksjon og prosjektgjennomføring for å levere produkt med topp kvalitet til rett tid til våre kunder, sier Stenersen og fortsetter, – Dette har vi nå god gang i og ser nå på ytterligere tiltak for å effektivisere, redusere kostnader og øke vår konkurransekraft. Selskapsstrukturen vi «arvet» fra da MMC var et selvstendig selskap er ikke det mest optimale når vi i dag er en del av et større konsern. Ved å fusjonere datterselskapene inn i morselskapet unngår vi dobbeltfunksjoner og får en administrasjon som kan gi bedre støtte til prosjektorganisasjonen vår med lavere ressursbruk. Vi får fokus på våre verdiskapende aktiviteter, sier Stenersen.

Havyard organisering

Dette kartet viser Havyard Group med tilhørende forretningsområder. Illustrasjon Havyard.

 

Verdikjedeorganisering

Forretningsområdet Havyard MMC AS vil levere de samme produktene som før, men i stedet for egne selskap som leverer de forskjellige produktene vil nå kunden kunne kjøpe produktene enkeltvis eller i pakker fra ett selskap. Havyard MMC blir nå organisert slik at verdikjeden deles inn i salg av nye produkt, operasjon (produksjon og prosjektgjennomføring) og service og ettermarked.

 

– Vi håper også kundene vil oppleve den positive effekten av omorganiseringen, sier Stenersen. – Vår fokus vil alltid være å levere kvalitetsløsninger til kundene som skal forenkle hverdagen deres. Hvis vi kan gjøre dette enda mer effektivt enn vi gjør i dag vil dette også være en fordel for kunden og være med å sikre langsiktig bærekraftighet i Havyard MMC AS, avslutter Stenersen.