DEL

I april ble det eksportert sjømat for 3,3 milliarder kroner. Dette er en økning på 380 millioner eller 13 % i forhold til april 2008 i følge tall fra Eksportutvalget for fisk. Hittil i år er det eksportert sjømat for 14 milliarder kroner som er en økning på 1,8 milliarder kroner eller 14 % i forhold til samme periode i fjor. Det er eksportrekord for april og perioden januar til og med april.


( 07.05.2009 )

[raw]

– Det er to hovedårsaker til at sjømateksporten fortsetter å vokse. For det første etterspør sjømatkundene i våre nærmarkeder som EU og Russland stadig mer laks fra Norge. Dette, i tillegg til en økende etterspørsel etter norsk laks i USA, gjør at både pris og mengde øker. I tillegg vokser også etterspørselen etter norsk sild i Russland, noe som bidrar til en kraftig vekst også i denne sektoren, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Eksportutvalget for fisk.

 

Eksportrekord for laks og ørret
Ved utgangen av april var eksportverdien av laks på 6,7 milliarder kroner som er en økning på 1,3 milliarder kroner eller 25 % sammenlignet med samme periode i fjor. Høyere eksportpris og økt eksportvolum er årsaken til veksten. I april økte verdien av norsk lakseeksport med 560 millioner kroner eller 42 %. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk norsk laks var i april måned 32,05 mot 25,90 i mars 2008. Det er Frankrike og Polen som er de største importører av laks fra Norge.

 

Ørreten økte i samme periode med 132 millioner kroner til en samlet eksportverdi på 649 millioner kroner. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.

 

Rekord for sild, økning for makrell
Eksporten av sild økte med 385 millioner kroner til en samlet verdi på 1,7 milliarder kroner for årets fire første måneder. Det er en økning på 30 %. Russland var største mottaker med en verdi på 501 millioner kroner. Eksporten av makrell økte med 284 millioner kroner til 566 millioner kroner. Russland og Japan er største kjøpere av makrell. For både sild og makrell skyldes verdiøkningen økte priser og større volumer.

 

Rekord for tørrfisk
Hittil i år er det eksportert tørrfisk for en verdi av 233 millioner kroner. Dette er en økning på 86 millioner kroner eller 58 % i forhold til i fjor. Dermed har tørrfisknæringen lagt bak seg det sterkeste 1. tertial noen sinne. Italia og Nigeria er største mottakere av tørrfisk fra Norge.

 

Tilbakegangen for saltfisken fortsetter
For prioden januar til og med april er eksporten av saltfisk, inkludert fileter, redusert med 523 millioner kroner eller 63 % til en samlet verdi på 304 millioner kroner. Største mottakere av saltfisk fra Norge er Spania og Portugal. Størst tilbakegang finner en i eksporten av saltfisk til Portugal med en reduksjon på 450 millioner kroner.

[/raw]

INGEN KOMMENTARER

Comments are closed.